2017 yılı YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi

Admin 02 Ocak 2017 Meslek Mensubu Mevzuatı 908 -A+
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) 30 Aralık 2016 tarhi ve 29934 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı tebliğ ile 2017 yılında uygulanacak olan SMMM ve YMM asgari ücret tarifesini belirledi.
2017 yılı YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi
2017 yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi


Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2017 yılında meslek mensuplarınca gulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Ekler için tıklayınız