Anayasa Mahkemesi Kararları | Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç

Anayasa Mahkemesi Kararları

*-07.09.2016 Tarih Esas: 2016/124 karar:2016/155 Numaralı Karar, 
   Konu: İşyeri kira ödemelerinin banka vb. finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilme zorunluluğuna uyulmadğı gerekçesiyle kesilen özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa´ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme kararının iptali.
  
Kararın içeriği için tıklayınız.

*- 25.11.2015 Tarih Esas: 2015/63 Karar: 2015/106 Numaralı Karar,
    Konu: Defter ve belgelerini Kanuna uygun düzenlemediği gerekçekçesiyle şirket adına kesilen idari para cezasının iptali.
    Kararın içeriği için tıklayınız. 

*-