Anayasa Mahkemesi Kararları

*-07.09.2016 Tarih Esas: 2016/124 karar:2016/155 Numaralı Karar, 
   Konu: İşyeri kira ödemelerinin banka vb. finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilme zorunluluğuna uyulmadğı gerekçesiyle kesilen özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa´ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme kararının iptali.
  
Kararın içeriği için tıklayınız.

*- 25.11.2015 Tarih Esas: 2015/63 Karar: 2015/106 Numaralı Karar,
    Konu: Defter ve belgelerini Kanuna uygun düzenlemediği gerekçekçesiyle şirket adına kesilen idari para cezasının iptali.
    Kararın içeriği için tıklayınız. 

*- 02.05.2018 Tarih Esas: 2017/109 Karar:2018/39 Numaralı Karar,
   Konu: İcra ve İflas Kanunu’nun, ve 5358 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle değiştirilen 337/a maddesinin ikinci fıkrasının  Anayasa’nın 38. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptali.
   Kararın içeriği için tıklayınız. 

*-