Ferdi Asım Hellaç Kimdir?

A- ÖZGEÇMİŞİ:

23 Mart 1983 tarihinde Kdz. Ereğli՚de doğdu. İlkokulu Başören Köyü İlkokulu՚nda, ortaokulu Atatürk Ortaokulu՚nda, lise öğrenimini Kdz. Ereğli Ticaret Meslek Lisesi՚nde, yüksek öğrenimini Akdeniz Üniversitesi՚nde tamamladı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans (tezli) yaptı.

 

Lise dönemi mesleki eğitim stajını T.C. Ziraat Bankası Kdz. Ereğli Şubesi muhasebe bölümünde tamamladı. Üniversitede eğitim aldığı dönemlerde çeşitli kurum ve kuruluşların muhasebe departmanlarında çalıştı.


SMMM stajını mali müşavirlik ofisinde tamamlayarak, 2008 yılında katıldığı mesleki yeterlilik derslerinin tamamında ilk sınavda başarılı olup "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını almaya hak kazandı.

23 Eylül 2008 tarihinde vatani görevini Çatalca-Örcünlü՚de kısa dönem Bkm Çavuş olarak tamamlayarak terhis oldu. 13 Ekim 2008 tarihinden itibaren Zonguldak Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olup, bağımsız olarak Kdz. Ereğli՚de Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik faaliyetine halen devam etmektedir.

2009 ilâ 2016 yılları arasında Kdz. Ereğli՚de Zonguldak ili adli ve yerel mahkemelerce mali konularda bilirkişi olarak görevlendirildi.

Zonguldak Mali Müşavirler Odası՚nda Bilgi Teknolojileri Komisyonu, Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği Kdz. Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yardımlaşma ve dayanışma dernekleri yönetim kurullarında görev aldı. Vergi, Vergiye Karşı Tepkiler Zonguldak İli Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri“ konulu tezi bulunmaktadır.


2015 yılında İkinci Adam Yayınları tarafından “Mavi Göklerin Altında” adlı şiir kitabı yayımlandı. 2017 yılında kendisi ve İkinci Adam Yayınları tarafından “Vergiye Karşı Tepkiler: Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri” adlı araştırma kitap olarak yayımlanmıştır.

Mükelleflerin demografik özelliklerinin vergiye karşı tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini,  mükelleflerin vergiye karşı tepki biçimlerini çoklu boyutlarıyla ele alarak araştırdı.  Yaptığı inceleme ve araştırmalar ulusal ve uluslararası hakemli akademik dergilerde yayımlandı.

“Şahıs işletmelerinin kurumsallaşma süreci” üzerinde kitap çalışması devam etmektedir.Evli ve iki çocuk babasıdır.B- ESERLERİ:


B.1 Edebiyat Kitapları:

1.   Mavi Göklerin Altında (Şiir), 

İkinci Adam Yayınları, 

ISBN: 978-605-128-800-0, İstanbul, 2015, Link


B.2 Bilim Kitapları:

1.   Vergiye Karşı Tepkiler: Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri

İkinci Adam Yayınları/Ferdi Asım Hellaç Yayınları, 

ISBN: 978-605-82506-0-4, Ankara, 2017, Link


C- YAYIMLANAN MAKALELERİ:


C.1- Ulusal Hakemli Dergiler:1.   Mükelleflerin Vergi Mevzuatı, Vergi Oranları ve Vergi Yüküne İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması”Vergi Sorunları Dergisi, 360. Sayı (Eylül-2018), ss. 124-137, 2018, Link


2.   Gelir Vergisi Mükelleflerinin Demografik Özelliklerinin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarına EtkisiMali Çözüm Dergisi/Financial Analysis,  146. Sayı (Mart-Nisan 2018), ss. 143-171, 2018, Link 


3. "Mükelleflerin Verginin Ahlaki Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması" Vergi Sorunları Dergisi, 355. Sayı (Nisan-2018), ss. 85-101, 2018, Link


C.2- Uluslararası Hakemli Dergiler:


1.   “The Effect Of Turkish Individual Taxpayers’ Demographic Characteristics On Tax-Related Attitudes And Behavior From The Viewpoint Of An Certified Public Accountant “ SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science26. Sayı (2018-Ağustos), ss. 413-435, Link

 

D- KATILDIĞI EĞİTİM VE SEMİNERLER:

 

D.1- Eğitimler:

 

1- 2017, TÜRMOB, Bilirkişilik Eğitimi,

2- 2013, TÜRMOB, Denetim Standartları ve Uygulamaları Eğitimi,

3- 2013, TÜRMOB, KOBİ´ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı Eğitimi,

4- 2013, TÜRMOB, Türk Ticaret Kanunu Eğitimi,

5- 2011, BİTAV, Stres Yönetimi Eğitimi,

 

D.2- Seminerler:

 

1- 2018, ZSMMMO, Algı, İkna ve Geri Bildirim Yönetimi Semineri, 

2- 2010, BİTAV, Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri Semineri,