Beyanname ve Bildirimler

Zirai Kazançlara Ait Bildirim

Belgeyi İndir

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Belgeyi İndir

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki

Belgeyi İndir

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki ( Ücret-GMSİ, MSİ, Diğer Kazanç ve İratlardan İbaret Olanlar)

Belgeyi İndir

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ((GVK Geçici 67-11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin)

Belgeyi İndir

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ( Ücret-GMSİ, MSİ, Diğer Kazanç ve İratlardan İbaret Olanlar)

Belgeyi İndir

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ( GMSİ İbaret Olanlar)

Belgeyi İndir

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ( Basit Usul Olanlar)

Belgeyi İndir

Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgi Formu

Belgeyi İndir

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

Belgeyi İndir

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi (Vergi Sorumluları İçin)

Belgeyi İndir

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form

Belgeyi İndir

Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi

Belgeyi İndir

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi- 4 (IV Sayılı Liste Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimleri İçin )

Belgeyi İndir

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi- 2B (II Sayılı Liste Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin )

Belgeyi İndir

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi- 2A (II Sayılı Liste Kayıt ve Tescile Tabi Kara Taşıtları İçin )

Belgeyi İndir

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi -2A (II Sayılı Liste Kayıt ve Tescile Tabi Hava Taşıtları İçin )

Belgeyi İndir

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 3C (III Sayılı Liste Kolalı Gazoz İçin)

Belgeyi İndir

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 3A (III Sayılı Liste Alkollü İçkiler İçin)

Belgeyi İndir

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 2A (II Sayılı Liste Kayıt ve Tescile Tabi Deniz Taşıtları İçin )

Belgeyi İndir

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 1 (I Sayılı Liste Petrol Ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer Malların Teslimleri İçin)

Belgeyi İndir

Özel Tüketim Vergisi Beyananmesi - 3B (III Sayılı Liste Tütün Mamülleri İçin)

Belgeyi İndir

Özel İletişim Vergisi Beyannamesi

Belgeyi İndir

Özel Beyanname (Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Mecburiyeti Bulunmayanlar İçin)

Belgeyi İndir

Ötv Kanunu Eki (II) Sayılı Listedeki Kara Taşıtları İçin İthalatçılar Ve İmalatçılar Tarafından Düzenlenecek Bildirim Formu

Belgeyi İndir

Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname (1512 Sayılı Kanunun 119 Uncu Maddesi Uyarınca)

Belgeyi İndir

Munferit Beyanname (Dar Mükellefiyete Tabi Mükelleflerden Yıllık Beyanname Vermeye

Belgeyi İndir

Muhtasar Beyanname

Belgeyi İndir

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Belgeyi İndir

Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim)

Belgeyi İndir

Katma Değer Vergisi Beyannamesi-2 (Vergi Sorumluları İçin)

Belgeyi İndir

Katma Değer Vergisi Beyannamesi-1 (Gerçek Usulde Vergiendirilen Mükellefler İçin)

Belgeyi İndir

İşe Başlama - Bırakma Bildirimi

Belgeyi İndir

Hizmet Vergisi Beyannamesi Sigorta (Sigorta Muameleleri Vergisi)

Belgeyi İndir

Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi)

Belgeyi İndir

Harç Beyannamesi - 4 Nolu (492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Harç Tahsiline Yetki Verilenlerce Tahsil Olunan Harçlar İçin )

Belgeyi İndir

Harç Beyannamesi - 1 Nolu (Tapuda Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Zilyetliğinin Devri İçin )

Belgeyi İndir

Gecici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

Belgeyi İndir

Gecici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)

Belgeyi İndir

Gayri Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Ek Föy

Belgeyi İndir

Ekim ve Sayım Tutanağı

Belgeyi İndir

Deniz Araçlarında Yer Alan Vergisiz Yakıtın Devrine İlişkin Beyanname

Belgeyi İndir

Damga Vergisi Beyannamesi

Belgeyi İndir

Bilirkişilere, Resmi Arabuluculara Ve Uzlaştırmacılara Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen Ücretler Üzerinden Yapılan Tevkifata İlişkin Bildirim

Belgeyi İndir

1 Nolu KDV Beyannamesinin Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar ve İşlem Kodları

Belgeyi İndir