Değerleme Yükümlülükleri ve Kur Farkları | Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç

Değerleme Yükümlülükleri ve Kur Farkları

Admin 26 Nisan 2017 Seminerler 506

Bursa SMMM Odası

13 Aralık 2016
Konuşmacı:
YMM Mustafa DÜNDAR