Denetim Mevzuatı | Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç

Bağımsız Denetçilik Sınav Duyurusu

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 12 Eylül 2017 tarihinde başlayıp 25 Eylül 2017 tarihinde saat 17.00 de sona erecektir.

Devamı » 07 Eylül 2017

Finansal tablolara ilişkin görüş oluşturma ve raporlama denetim standardı

Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardı (BDS 700)’nın yürürlüğe konulmasıdır.

Devamı » 04 Nisan 2017

İşletmenin sürekliliği hakkında bağımsız denetim standardı

Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan İşletmenin Sürekliliği Standardı (BDS 570)’nın yürürlüğe konulmasıdır.

Devamı » 04 Nisan 2017

Kamu Gözetim Kurumu rotasyon uygulaması

KGK, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu rotasyon uygulamasına ilişkin kurul kararını yayımladı.

Devamı » 20 Ocak 2017

Sorumlu denetçi olarak yetkilendirilmiş olanlarla ilgili kurul kararı

KGK, sorumlu denetçi olarak yetkilendirilmiş olanlarla ilgili kurul kararını yayımladı.

Devamı » 17 Ocak 2017

TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı (Sıra No:55)

TFRS 9 Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Devamı » 03 Ocak 2017

Bağımsız denetçilik sınavı muafiyet başvurusuna ilişkin duyuru

KGK, bağımsız denetçilik sınavı muafiyet başvurusuna ilişkin duyuru yayımladı.

Devamı » 09 Aralık 2016

Bağımsız denetimin kapsamı genişletiliyor

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun getirdiği yeniliklerden birisi şirketlerin bağımsız denetimi olup, bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

Devamı » 30 Kasım 2016