Dernek Beyannamesi ve diğer bildirimlerin süresi uzatıldı

Admin 09 Nisan 2020 Diğer Mevzuatlar 602 -A+
Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme süreleri İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli Yazısı ile 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.
Dernek Beyannamesi ve diğer bildirimlerin süresi uzatıldı

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli ve 2612 sayılı yazılarında, Derneklerin idareye vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerinin hazırlanması ve bildirilmesi sürecinde mağdur olmalarını ve idari yaptırımlarla karşılaşmalarını önlemek maksadıyla; nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme sürelerinin 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Kaynak: TÜRMOB