Diğer Mevzuatlar | Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç

E-ticaret bilgi sistemi ve bildirim

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenledi.

Devamı » 11 Ağustos 2017

KOSGEB mevzuatı vatandaş odaklı güncellenecek

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt: “ KOSGEB destek mevzuatı vatandaş odaklı olarak revize edilerek, sadeleştirilecek.”

Devamı » 09 Ağustos 2017

2017 yılı mali tatil uygulaması

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili Tebliğler uyarınca mali tatile ilişkin önem arz eden konular aşağıda özetlenmiştir.

Devamı » 04 Temmuz 2017

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:91)

Bu Tebliğ, 6493 sayılı Kanun uyarınca BDDK’dan alınan faaliyet izni ile faaliyet gösteren ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bunların şube ve temsilcilerinin vergilendirilmesini kapsar.

Devamı » 15 Mart 2017

BES hakkında basın duyurusu

Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında basın duyurusu yayımladı.

Devamı » 12 Aralık 2016

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 143)

Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezaları, çalışma ücretleri, gümrük yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesine yönelik tebliğ yayımlandı.

Devamı » 01 Aralık 2016