Ciro kaybı desteği başvuruları başladı

Ciro kaybı desteği başvuruları 19 Şubat 2021 tarihi itibarıyla başlamış olup, son başvuru tarihi 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 23.59´a kadar yapılabilecektir. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak.

Devamı » 18 Mart 2021

Gelir kaybına uğrayan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği

Pandemi sebebiyle gelir kaybına uğrayan işletmelere verilecek ciro kaybı desteğinin şartları belli oldu.

Devamı » 18 Şubat 2021

Kısa çalışma ödeneği hakkında genel bilgiler

Faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Devamı » 16 Nisan 2020

Dernek Beyannamesi ve diğer bildirimlerin süresi uzatıldı

Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme süreleri İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli Yazısı ile 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Devamı » 09 Nisan 2020

Başkasına ait kredi kartıyla yapılan satışlar

Fatura muhatabı borçlu ve üçüncü şahıs arasında Borçlar Kanunun 174.maddesine dayalı olarak bir sözleşme ile bu durum kayıt altına alınabilir.

Devamı » 26 Nisan 2019

Plastik poşetler için verilecek beyannameye ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Devamı » 08 Nisan 2019

Sözleşme bedellerinin döviz cinsi üzerinden belirlenmesi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılarak sözleşme bedellerinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Devamı » 09 Ekim 2018

İŞKUR`un işveren ve çalışanlara sağladığı teşvikler

İŞKUR´un 2018 yılında da uygulamaya devam ettiği işveren ve çalışanlara sağladığı teşvikler güncel hali dikkate alınarak çeşitleriyle kısa kısa ele alınarak özetlenmiştir.

Devamı » 30 Mart 2018

E-ticaret bilgi sistemi ve bildirim

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenledi.

Devamı » 11 Ağustos 2017

KOSGEB mevzuatı vatandaş odaklı güncellenecek

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt: “ KOSGEB destek mevzuatı vatandaş odaklı olarak revize edilerek, sadeleştirilecek.”

Devamı » 09 Ağustos 2017

2017 yılı mali tatil uygulaması

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili Tebliğler uyarınca mali tatile ilişkin önem arz eden konular aşağıda özetlenmiştir.

Devamı » 04 Temmuz 2017

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:91)

Bu Tebliğ, 6493 sayılı Kanun uyarınca BDDK’dan alınan faaliyet izni ile faaliyet gösteren ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bunların şube ve temsilcilerinin vergilendirilmesini kapsar.

Devamı » 15 Mart 2017