Eski Yazar Kasalar Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilecek

Ferdi Asım Hellaç 23 Aralık 2017 Diğer Makaleleri 875 -A+

3100 sayılı KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanunun 10´uncu maddesinin verdiği yetkiyle çıkarılan 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 69 Seri Nolu  KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla anılan tebliğle yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin yeni düzenlemelere yer verilmişti ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti başlamıştı.

 

Daha sonra, 15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 426 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslarda birtakım açıklamalara yer verilmiş, akabinde 427, 437, 450, 495, 466 ve 473 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğleri uyarınca tekrar değişiklikler yapılmıştı.

 

473 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile yapılan değişikle;  2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 Bin TL´den az olan mükellefler ile, yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın KDV Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 31 Seri Nolu Genel Tebliğ´inde belirtilmiş olan “bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi 01.01.2017´den 01.01.2018 tarihine ertelenmişti.

 

Son olarak, 21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 488 Sıra Nolu tebliğ ile yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti konusunda yeni bir düzenleme daha yapılmıştır.  488 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile yapılan değişiklikle bir önceki tebliğdeki (473 Sıra Nolu Tebliğ) yapılan uygulamadan vazgeçilerek, ilgili mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyetinin 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi mevcut eski ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 60 gün (Zonguldak için) içinde başlayacağı, isteyen mükelleflerin bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanabilecekleri belirtilmiştir. 

 

23 Aralık 2017

Ferdi Asım Hellaç

Mali Müşavir