Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç | Zonguldak - Ereğli | Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç


26 Aralık 2017 Tarih: 26/12/2017

Kasım 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1-15 Aralık 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödem

Detay »

25 Aralık 2017 Tarih: 25/12/2017

Kasım 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Detay »

20 Aralık 2017 Tarih: 20/12/2017

Kasım 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Kasım 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlenc

Detay »

15 Aralık 2017 Tarih: 15/12/2017

Kasım 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Detay »

11 Aralık 2017 Tarih: 11/12/2017

16-30 Kasım 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16-30 Kası

Detay »

30 Kasım 2017 Tarih: 30/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alıml

Detay »

27 Kasım 2017 Tarih: 27/11/2017

1-15 Kasım 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi Ekim 2017 Dönemine

Detay »

24 Kasım 2017 Tarih: 24/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1-15 Kasım 2017 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemele

Detay »

23 Kasım 2017 Tarih: 23/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Detay »

20 Kasım 2017 Tarih: 20/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Ekim 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Verg

Detay »