Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç | Zonguldak - Ereğli | Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç


31 Ekim 2017 Tarih: 31/10/2017

Eylül 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Eylül 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bild

Detay »

26 Ekim 2017 Tarih: 26/10/2017

Eylül 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz K

Detay »

25 Ekim 2017 Tarih: 25/10/2017

1-15 Ekim 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Detay »

24 Ekim 2017 Tarih: 24/10/2017

Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Detay »

23 Ekim 2017 Tarih: 23/10/2017

Eylül 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Detay »

20 Ekim 2017 Tarih: 20/10/2017

Eylül 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlenc

Detay »

16 Ekim 2017 Tarih: 16/10/2017

Eylül 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Detay »

10 Ekim 2017 Tarih: 10/10/2017

16-30 Eylül 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16-30 Eylü

Detay »

2 Ekim 2017 Tarih: 2/10/2017

Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet S

Detay »

30 Eylül 2017 Tarih: 30/9/2017

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi

Detay »