Faturalarda bulunması gereken zorunlu bilgiler

Ferdi Asım Hellaç 01 Aralık 2016 Diğer Makaleleri 1995 -A+

Türk Ticaret Kanunun`da Tacir, “bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişi” olarak, Ticari İşletme ise “esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme” olarak tanımlamıştır.

  

Esnaf işletmesi ile ticari işletme arasındaki sınır Vergi Usul Kanunu`nun 177. Maddesinde belirtilmiştir. Esnaf sınırları içinde yer alan, İşletme Defteri tutanlar haricindekiler diğer bir ifadeyle Tacirler,

Türk Ticaret Kanunu’nun 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 39. maddesinin ikinci fıkrasına göre;

1-    Tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kağıt ve belgelerde tacirin sicil numarasını, ticaret unvanını, işletmenin merkezini, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarını, internet adresini ve numarasını göstermesi,

2-    Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde sırayla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, müdürlerin ve yöneticilerin adları soyadları göstermesi,

3-    Tüm bu bilgiler internet sitesinde yayımlanması gerekmektedir.

 

1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında kullanılacak olan belgeleri bastırırken bu belgelerde yukarıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir. 1 Ocak 2014 tarihinden önce bastırılmış belgelerin kullanılması halinde bu belgelere anılan bilgilerin gösterilmesi bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin ilgili belgelere vurulması şeklinde sağlanacaktır. Yazarkasa fişlerine, perakende satış fişlerinde anılan madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesi sağlanacak yazılım güncellemesi yapılıncaya kadar bilgileri içerecek kaşeyi ilgili fişlerin okunacak bir bölümüne vurmaları gerekmektedir. İlgili maddeye uyulmaması halinde 2014 yılı için 2.240 TL idari para cezası uygulanacaktır.