Ferdi Asım Hellaç Kimdir?

A- ÖZGEÇMİŞİ:

23 Mart 1983 tarihinde Kdz. Ereğli՚de doğmuştur.

İlkokulu Başören Köyü İlkokulu՚nda, ortaokulu Atatürk Ortaokulu՚nda, lise öğrenimini Kdz. Ereğli Ticaret Meslek Lisesi՚nde, üniversite öğrenimini Akdeniz Üniversitesi՚nde tamamlamıştır. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans (tezli) yapmıştır.

Çeşitli kurum ve kuruluşların muhasebe bölümlerinde çalışmıştır.

2008 yılında katıldığı mesleki yeterlilik sınavlarının tamamında ilk sınavda başarılı olup "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını almaya hak kazanmıştır.


2008 yılından itibaren Zonguldak Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olup bağımsız olarak Kdz. Ereğli՚de Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik yapmaktadır.


2009 ila 2016 yılları arasında Kdz. Ereğli՚de yerel mahkemelerce mali konularda bilirkişi olarak görevlendirilmiştir.

Zonguldak Mali Müşavirler Odası՚nda Bilgi Teknolojileri Komisyonu, Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği Kdz. Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

“Vergi, Vergiye Karşı Tepkiler Zonguldak İli Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri“ konulu tezi bulunmaktadır.

Mükelleflerin demografik özelliklerinin vergiye karşı tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini,  mükelleflerin vergiye karşı tepki biçimlerini çoklu boyutlarıyla ele alarak araştırmıştır.  Yaptığı inceleme ve araştırmalar akademik ve hakemli dergilerde yayımlanmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.


B- ESERLERİ:

Edebiyat Kitapları:
Mavi Göklerin Altında (Şiir),
İkinci Adam Yayınları,
ISBN: 978-605-128-800-0, İstanbul, 2015,
Link

Bilim Kitapları:
Vergiye Karşı Tepkiler Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri (Zonguldak İli Örneği),
İkinci Adam Yayınları/Ferdi Asım Hellaç Yayınları,
ISBN: 978-605-82506-0-4, Ankara, 2017,
Link

 

C- YAYIMLANAN MAKALELERİ:

a- Ulusal Hakemli Dergiler:

1. “Gelir Vergisi Mükelleflerinin Demografik Özelliklerinin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarına Etkisi”, Mali Çözüm Dergisi/Financial Analysis, 146. Sayı (Mart-Nisan 2018), ss. 143-171, 2018, Link    

2. “Mükelleflerin Verginin Ahlâki Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması”, Vergi Sorunları Dergisi, 355. Sayı (Nisan-2018), ss. 85-101, 2018, Link

  

b- Uluslararası Hakemli Dergiler:

1-   (Güncelleniyor)

 

D- KATILDIĞI EĞİTİM VE SEMİNERLER:

 

a- Eğitimler:

1- 2017, TÜRMOB, Bilirkişilik Eğitimi,

2- 2013, TÜRMOB, Denetim Standartları ve Uygulamaları Eğitimi,

3- 2013, TÜRMOB, KOBİ´ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı Eğitimi,

4- 2013, TÜRMOB, Türk Ticaret Kanunu Eğitimi,

5- 2011, BİTAV, Stres Yönetimi Eğitimi,

 

b- Seminerler:

1- 2010, BİTAV, Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri Semineri,