Ferdi Asım Hellaç Kimdir?

A- ÖZGEÇMİŞİ:

1983 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğdu.


İlkokulu Başören Köyü İlkokulu՚nda, ortaokulu Atatürk Ortaokulu՚nda, lise öğrenimini Karadeniz. Ereğli Ticaret Meslek Lisesi՚nde, yüksek öğrenimini Akdeniz Üniversitesi՚nde tamamladı.


Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalında  “Vergi, Vergiye Karşı Tepkiler Zonguldak İli Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri“  konulu teziyle  yüksek lisans derecesi aldı.

 

Lise dönemi mesleki eğitim stajını T.C. Ziraat Bankası Kdz. Ereğli Şubesi muhasebe bölümünde tamamladı. Üniversitede eğitim aldığı dönemlerde çeşitli kurum ve kuruluşların muhasebe bölümlerinde çalıştı. SMMM stajını mali müşavirlik ofisinde tamamlayarak, 2008 yılında katıldığı mesleki yeterlilik sınavında başarılı olup "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını almaya hak kazandı.

 

13 Ekim 2008 tarihinden itibaren Zonguldak Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olup, bağımsız olarak Kdz. Ereğli՚de Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik faaliyetine halen devam etmektedir.

 

2009 ilâ 2016 yılları arasında Kdz. Ereğli՚de Zonguldak ili adli ve yerel mahkemelerce mali konularda bilirkişi olarak görevlendirildi. Zonguldak Mali Müşavirler Odası՚nda Bilgi Teknolojileri Komisyonu, Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği Kdz. Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yardımlaşma ve dayanışma dernekleri yönetim kurullarında görev aldı. 


2015 yılında İkinci Adam Yayınları tarafından “Mavi Göklerin Altında” adlı şiir kitabı yayımlandı. 2017 yılında kendisi ve İkinci Adam Yayınları tarafından “Vergiye Karşı Tepkiler: Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri” adlı tezi kitap olarak yayımlanmıştır.

 

Mükelleflerin demografik özelliklerinin vergiye karşı tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini,  mükelleflerin vergiye karşı tepki biçimlerini çoklu boyutlarıyla ele alarak araştırdı. Yaptığı inceleme ve araştırmalar ulusal ve uluslararası hakemli akademik dergilerde yayımlandı. Bazı akademik çalışmaları ABD'de gerçekleştirilen uluslararası konferans bildirilerinde  yer aldı.

 

Evli ve iki çocuk babasıdır.


B- ESERLERİ:


B.1 Edebiyat Kitapları:


1.   Mavi Göklerin Altında (Şiir), 

İkinci Adam Yayınları, 

ISBN: 978-605-128-800-0, İstanbul, 2015, Link

 

B.2 Bilim Kitapları:


1.   Vergiye Karşı Tepkiler: Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri

İkinci Adam Yayınları/Ferdi Asım Hellaç Yayınları, 

ISBN: 978-605-82506-0-4, Ankara, 2017, Link


C- YAYIMLANAN MAKALELERİ:


C.1- Ulusal Hakemli Dergiler:

 

1. "Mükelleflerin Vergi Adaletine ve Adil Bir Vergi Sisteminin Demokrasiye Etkisine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi", Vergi Dünyası Dergisi, 469. Sayı (Eylül/2020) ss. 74-83, 2020 Link


2. "Mükelleflerin Vergi Gelirlerinin Değerlendirilmesinde Devlete Duyulan Güvene İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi", Vergi Dünyası Dergisi, 456. Sayı (Ağustos/2019), ss. 90-101, 2019, Link


3. "Mükelleflerin Vergi Mevzuatı, Vergi Oranları ve Vergi Yüküne İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması”Vergi Sorunları Dergisi, 360. Sayı (Eylül-2018), ss. 124-137, 2018, Link


4. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Demografik Özelliklerinin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarına EtkisiMali Çözüm Dergisi/Financial Analysis,  146. Sayı (Mart-Nisan 2018), ss. 143-171, 2018, Link 


5. "Mükelleflerin Verginin Ahlaki Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması" Vergi Sorunları Dergisi, 355. Sayı (Nisan-2018), ss. 85-101, 2018, Link


C.2- Uluslararası Hakemli Dergiler:


1. Kishali Y., Sharma H., Pandian J. R., Hellaç F. A., "Analysis Of Turkish Taxpayers´ Perceptions For Goverment Tax Planing Decisions" Review of Business Reserarch, Volime 19, Number 2, October 2019, USA. pp. 37-44, Link


2. “The Effect Of Turkish Individual Taxpayers’ Demographic Characteristics On Tax-Related Attitudes And Behavior From The Viewpoint Of An Certified Public Accountant “ The Journal of Social Science26. number (2018-August), pp. 413-435, Link

 

D-HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİLERİNDE YER ALAN YAYIMLAR:


1. Kishali Y., Sharma H., Pandian J. R., Hellaç F. A., Analsyis Of The Rationale And Administration Of Taxes: Turkish Taxpayers’ Point Of Wiew  Institute of Global Business Research, Spring 2020, Nashville, TN, USA, April 8-10, 2020, pp. 68, Link  


2. Kishali Y., Sharma H., Pandian J. R., Hellaç F. A., “Analysis Of Turkish Individual Taxpayers´ Perceptions Based On Demographic Charactersitics For Governmental Tax Planning Decisions Institute of Global Business Research, Spring 2019 New Orleans Conference, April 24-26, 2019, New Orleans, Louisiana, USA., pp. 45-46, Link  


E- KATILDIĞI EĞİTİM VE SEMİNERLER:


E.1- Eğitimler:

1-   2017, TÜRMOB, Bilirkişilik Eğitimi,

2-   2013, TÜRMOB, Denetim Standartları ve Uygulamaları Eğitimi,

3-   2013, TÜRMOB, KOBİ´ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı Eğitimi,

4-   2013, TÜRMOB, Türk Ticaret Kanunu Eğitimi,

5-   2011, BİTAV, Stres Yönetimi Eğitimi,

 

E.2- Seminerler:


1- 2018, ZSMMMO, Algı, İkna ve Geri Bildirim Yönetimi Semineri, 

2- 2010, BİTAV, Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri Semineri,


F- ÜYELİKLER:


F.1 - Ulusal Kurumlar:

1- Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
2- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

3- Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği Kdz. Ereğli Şubesi