Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç | Zonguldak - Ereğli | Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç

Muhasebe denetim ve danışmanlık meslek kararı

“Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı”nın adı değiştirilmiştir.

Devamı » 14 Ağustos 2017

E-ticaret bilgi sistemi ve bildirim

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenledi.

Devamı » 11 Ağustos 2017

KOSGEB mevzuatı vatandaş odaklı güncellenecek

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt: “ KOSGEB destek mevzuatı vatandaş odaklı olarak revize edilerek, sadeleştirilecek.”

Devamı » 09 Ağustos 2017

Bilirkişilik yönetmeliği

Adalet Bakanlığı, bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, sicil ve listeye kaydı, görevlendirilmesi, uymaları gereken temel ve etik ilkeler, çalışma esasları, denetimi, vb. konuları yeniden düzenledi.

Devamı » 08 Ağustos 2017

Hurdaya ayrılmış araçların MTV´si ve TPC´si siliniyor

48 seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde 7020 sayılı Kanun’un Geçici 1’nci maddesi kapsamında

Devamı » 27 Temmuz 2017

Vergi sistemimizde yeni müessese ihdas edildi: izaha davet

213 Sayılı VUK´nın mülga 370. maddesi, 6728 sayılı Kanun ile ”izaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni müessese ihdas edildi.

Devamı » 25 Temmuz 2017

Hellaç, yeni kitabını basına tanıttı

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde 2008 yılından itibaren serbest mali müşavirlik yapan mali müşavir Ferdi Asım Hellaç tarafından Zonguldak merkez ve ilçelerinde gelir vergisi mükellefleriyle birebir mülakat tekniği ile yapılan [..]

Devamı » 20 Temmuz 2017

Vergiye uyumlu mükellefe vergi indirimi taslağı hazırlandı

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı.

Devamı » 18 Temmuz 2017

2017 2. dönem geçici vergi yeniden değerleme oranı

2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Devamı » 18 Temmuz 2017

Sosyal yardım alan 157 bin kişiye istihdam yolu açıldı

157 bin yoksul vatandaşın istihdamına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı destek verecek.

Devamı » 18 Temmuz 2017

Vergiye Karşı Tepkiler adlı araştırma yayımlandı

Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç´ın kaleme aldığı Vergiye Karşı Tepkiler:Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri (Zonguldak İli Örneği) adlı araştırma yayımlanmıştır.

Devamı » 11 Temmuz 2017

2017 yılı mali tatil uygulaması

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili Tebliğler uyarınca mali tatile ilişkin önem arz eden konular aşağıda özetlenmiştir.

Devamı » 04 Temmuz 2017