GKKP Beyannamesinin beyan dönemleri değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi.

Devamı » 26 Mart 2020

MUHSGK´ya ilişkin pratik notlar

İSSMMMO tarafından Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin pratik notlar adlı doküman yayımlandı.

Devamı » 07 Şubat 2020

GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar sağlık hizmeti alabilecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur Prim Borçları Olanlar 2020 Yılı Sonuna Kadar Hastanelerden Sağlık Hizmeti Almaya Devam Edecek

Devamı » 07 Şubat 2020

GİB üzerinden ücretsiz e-arşiv fatura düzenlenmesi

Mükelleflerin 509 sayılı VUK Genel Tebliği kapsamında düzenleyeceği faturalar için e-arşiv uygulaması GİB tarafından kullanıma açıldı.

Devamı » 09 Aralık 2019

Maliye’den son dakika golü

7193 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 21.11.2019 günü Meclis Genel Kurulu\'nda kabul edildi

Devamı » 02 Aralık 2019

Özel bankalar vergi tahsilatı yapamayacak

Gelir İdaresi Başkanlığı özel bankalar üzerinden vergi tahsilatı uygulamasını 1 Ocak 2020 itibarıyla sonlandırıyor.

Devamı » 29 Kasım 2019

En uygun teşvik desteği portalı oluşturuldu

SGK tarafından uygulanan teşvik ve desteklerle ilgili düzenlemelerin çeşitliliği, bunların mevzuatının karışıklığı, programların işlerliğinin sorunlu olması nedeniyle gerek işverenlerimiz gerekse de meslek mensuplarımız oldukça zorlanmaktadırlar.

Devamı » 19 Kasım 2019

Turizmciler konaklama vergisinin gözden geçirilmesini istiyor

TÜROFED, TTYD ve TÜROB, konaklama verisiyle ilgili ortak açıklama yaparak, düzenlemenin olumsuz sonuçlarını tecrübe etmeden ilk fırsatta gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Devamı » 18 Kasım 2019

'Gümrük Rehberi' kullanıma açıldı

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde işlem yapan herkesin ihtiyaç duyabileceği temel bilgileri içeren \"Gümrük Rehberi\"ni kullanıma açtı.

Devamı » 18 Kasım 2019

E-Fatura, e-smm ve e-defter uygulamalarındaki son değişiklikler

E-fatura, e-arşiv fatura, e-smm, e-müstahsil makbuzu, e-irsaliye ve e-defter uygulamalarında 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişiklikler yapılmıştır.

Devamı » 09 Aralık 2019

Meslek mensubunun zor durum hükümlerinden faydalandırılması

Maliye Bakanlığı, kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması hakkında sirkü yayımladı.

Devamı » 20 Ekim 2019

Bankalar kredi standartlarını gevşetti

Merkez Bankası\'nın, Banka Kredileri Eğilim Anketi\'ne ilişkin değerlendirmesinde bankaların, işletmeler, taşıt ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut kredileri için uyguladıkları standartları ise temelde aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.

Devamı » 04 Ekim 2019