E-Fatura, e-smm ve e-defter uygulamalarındaki son değişiklikler

E-fatura, e-arşiv fatura, e-smm, e-müstahsil makbuzu, e-irsaliye ve e-defter uygulamalarında 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişiklikler yapılmıştır.

Devamı » 21 Ekim 2019

Meslek mensubunun zor durum hükümlerinden faydalandırılması

Maliye Bakanlığı, kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması hakkında sirkü yayımladı.

Devamı » 20 Ekim 2019

Bankalar kredi standartlarını gevşetti

Merkez Bankası\'nın, Banka Kredileri Eğilim Anketi\'ne ilişkin değerlendirmesinde bankaların, işletmeler, taşıt ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut kredileri için uyguladıkları standartları ise temelde aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.

Devamı » 04 Ekim 2019

Bankaların kârı yüzde 13,7 azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Ağustos sonu itibarıyla bankacılık sektörünün net kârı geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,7 azalarak 32,84 milyar TL oldu. Geçtiğimizin yılın aynı döneminde bankaların net kârı 38,04 milyar lira olmuştu.

Devamı » 30 Eylül 2019

SGK iş kazası ve geçici iş göremezlik ödemelerinde değişiklik yaptı

SGK’ ya bildirilen gün sayısının 30 günden fazla olması halinde, işveren tarafından çalışmadı bildirimi yapılmadığı sürece raporlu kılınan dönem için geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyeceğini kararlaştırmıştır.

Devamı » 27 Eylül 2019

Deprem nedeniyle İstanbul´da beyanname sürelerine uzatma

İstanbul\'da meydana gelen deprem nedeniyle, muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin 30 Eylül\'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Devamı » 27 Eylül 2019

Bir karşılıksız çeke 3 yıl hapis

Hükümet, 2016 yılında 6728 sayılı Kanun ile 5941 sayılı Kanun\'da çeşitli değişiklikler yapmış ve bu değişiklikleri Avrupa Birliği\'ne uyum çerçevesinde “ekonomik suça ekonomik ceza” uygulaması olarak açıklamıştır.

Devamı » 29 Nisan 2019

Başkasına ait kredi kartıyla yapılan satışlar

Fatura muhatabı borçlu ve üçüncü şahıs arasında Borçlar Kanunun 174.maddesine dayalı olarak bir sözleşme ile bu durum kayıt altına alınabilir.

Devamı » 26 Nisan 2019

BES, 100 milyar liraya dayandı

Bireysel Emeklilik Sistemi\'nde katılımcılar 82 milyar liraya, devlet 12 milyar liraya yakın birikim yaptı.

Devamı » 23 Nisan 2019

Plastik poşetler için verilecek beyannameye ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Devamı » 08 Nisan 2019

Türkiye İMSAD: İnşaatta finansman sıkıntıları sürüyor

2018 yılını yüzde 2 küçülme ile kapatan inşaat malzemeleri sanayi üretimindeki gerilemenin 2019 yılında da devam ettiği belirtildi. Raporda inşaat sektöründe yaşanan mali sıkışıklığın nakit akışlarında daralmanın yeni yılda da devam ettiğine yer verildi.

Devamı » 05 Nisan 2019

Vergi beyannamelerinin beyan süreleri değişti

Bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.

Devamı » 29 Mart 2019