Hellaç, yeni kitabını basına tanıttı

Admin 20 Temmuz 2017 Ekonomi Haberleri 628 -A+
Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde 2008 yılından itibaren serbest mali müşavirlik yapan mali müşavir Ferdi Asım Hellaç tarafından Zonguldak merkez ve ilçelerinde gelir vergisi mükellefleriyle birebir mülakat tekniği ile yapılan [..]
Hellaç, yeni kitabını basına tanıttı

“Vergiye Karşı Tepkiler: Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri” adlı araştırma haziran ayında kitap olarak yayımlandı ve kitapçılarda yerini aldı.

Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç ile yapmış olduğumuz röportaj, şöyle:

Y.U:Yaptığınız araştırmanın tam olarak kapsamı nedir?

F.A.H: Yaptığım araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; verginin tanımı ve nitelikleri, tarihi ve teorik açıdan gelişimi, fonksiyonları ve vergilendirmeyle ilgili temel kavram ve ilkeleri, ikinci bölümde vergi ödeme gücü, vergi adaleti ve vergi adaleti ilkeleri, üçüncü bölümde ise, mükelleflerin vergi ödemesini etkileyen ve vergiye karşı tepkilerini belirleyen faktörler ile vergiye karşı tepki biçimleri yer alırken araştırmanın ana bölümü olan dördüncü bölüm ise Zonguldak ili gelir vergisi mükelleflerinin vergiye karşı tepkilerinin yer aldığı bölümden oluşmaktadır.

Y.U: Bu araştırmada temel hedef nedir?

F.A.H: Araştırma Zonguldak ilinde faaliyet gösteren gelir vergisi mükelleflerinin; esnaf, tüccar, müteahhit, sanayici ve serbest meslek erbabı vb. olarak faaliyet gösteren meslek gruplarının vergiye karşı tepkilerinin araştırılması ve bu tepkilerin mükelleflerin demografik özelliklerine göre nasıl bir farklılaşma gösterdiğinin ortaya konulması araştırmanın temel hedefini oluşturmaktadır.

Y.U: Araştırmada vergiye karşı tepkilerin hangi boyutları ele alındı?

F.A.H: Mükelleflerin;  vergi algısı, vergi bilinci, vergi adaleti, vergi yükü, belge düzeni, vergi kaçakçılığı ve cezaları, vergi incelemesi ve diğer mükellef hakkındaki düşünceleri, vergiye karşı davranış biçimlerinin ahlaki boyutları, vergi incelemelerine duyulan güven, adil bir vergi sisteminin demokrasi inancına etkisi, vergi mevzuatı, vergi oranları, verginin karşılığı ve vergi gelirlerinin değerlendirilmesinde devlete duyulan güvene ilişkin görüşlerinin, demografik (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, meslek, mükellefiyet süresi, kazancın tespit şekli -vergilendirme- ve vergi matrahı) özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı istatistikî yöntemlerle incelendi ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirildi. Yani diğer ifadeyle vergiye karşı tepkiler çoklu boyutlarla ele alınmıştır.

Y.U: Mükelleflerin demografik özellikleri vergi tutum, davranış ve tepkileri açısından neden önemlidir?

F.A.H: Mükelleflerin demografik özellikleri; vergiye karşı tutum ve davranışlarının ölçülmesinde, vergi algılarının ortaya konulmasında ve vergi uygulamalarının mükelleflerce algılanış biçiminin saptanmasında son derece önemlidir. Çünkü demografik özelliklerin topluma ait kuralların belirlenmesinde ve bireylerin davranışları üzerinde önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda mükelleflerin bireysel özellikleri de vergi uyumu ve vergiye karşı tepkiler üzerinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergiye muhatap olan mükelleflerin vergi algıları ve vergiye karşı tepkilerinin dikkate alınması adil, etkin, verimli bir vergileme sistemi oluşturulması açısından önemlilik arz eden bir konudur.

Y.U: Zonguldak ili ve bölgemiz açısından bu araştırma ne ifade etmektedir?

F.A.H: Bu araştırma; bölgemizde yer alan tüccar, esnaf, müteahhit, sanayici ve serbest meslek erbabı ve benzerlerinin vergiye karşı tepkilerinin çoklu boyutlarıyla derinlemesine incelenmesi yönüyle bölgemizde yapılan ilk çalışmadır. Bu yönüyle çalışma ayrıca önem kazanmaktadır. Hatta gelir vergisi mükelleflerine yönelik çeşitli boyutlara göre böyle bir çalışma ülkemizde ilk defa yapılmıştır.  Böyle bir çalışma, vergiye gönüllü uyumun ve etkin bir vergileme sisteminin oluşturulması açısından Devletimize ve vergi idaresine birtakım tespit ve öneriler sunmaktadır.

Y.U: Vergiye karşı tepkiler üzerine yaptığınız araştırmanın yapılması ve kitap haline getirilip yayımlanması aşamalarında mali destek aldınız mı?

F.A.H: Bölgemizde yer alan tüccar, sanayici ve esnaflara yönelik bu tip araştırma ve incelemeler yapabilmek ve bu tip araştırmaların sayısını artırabilmek için meslek örgütleri ve STK'ların desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü alan araştırmasına dayanan bu tip bilimsel çalışmalar yoğun mesai ve emeğin yanında maddi külfet de getirmektedir. Bu çalışmada meslek örgütlerinden destek talebinde bulundum ancak destek alamadım, çalışmayı tamamen kendi imkânlarımla finanse ettim.

Y.U: Araştırmayı yayımladınız, bundan sonraki beklentileriniz nelerdir?

F.A.H: Yapmış olduğum araştırmayı kitap olarak yayımladım. Ülkemizde eğitim veren yirmi beş seçkin üniversitenin merkez kütüphanesine kitap bağışları gerçekleştirdim. Bunun yanında halk kütüphanelerine de belli miktarda kitaplar bağışladım. Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu il sınırlarındaki tüm vergi dairesi ve mal müdürlüklerine kitap bağışında bulundum. Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu ve Düzce SMMM Odalarına da belli sayıda kitap bağışı gerçekleştirdim. Amacım, araştırmaya ilgi duyan kişi ve kurumların bu çalışmadan yararlanmasını sağlamak. Bu bağlamda, yapmış olduğum bu çalışmanın tüm bilgi kullanıcılarına faydalı olmasını temenni ederim. Yeni araştırmalarım devam etmektedir.

Y.U: “Vergiye Karşı Tepkiler: Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri” adlı kitabı nerelerden satın alabiliriz?

F.A.H: Kitabın satış ve dağıtım hizmetlerini Seçkin Yayıncılık yapmaktadır. Seçkin Yayıncılık, D&R, İdefix, Kitapyurdu, n11, hepsiburada, Pandora, İnkılap, Savaş Kitap vb. gibi seçkin kitapçılarda ve internet mağazalarında kitabın satışı gerçekleştirilmektedir.

Kaynak: Yeni Ufuk Gazetesi