Kurumlar Vergisinde Özellik Arz Eden Konular | Muhasebe & Mali Müşavirlik Bürosu | Kdz. Ereğli | Karadaniz Ereğli

Kurumlar Vergisinde Özellik Arz Eden Konular

Admin 26 Nisan 2017 Seminerler 549

Bursa SMMM Odası

04 Nisan 2017
Konuşmacı:
YMM Mustafa DÜNDAR