GİB üzerinden ücretsiz e-arşiv fatura düzenlenmesi

Mükelleflerin 509 sayılı VUK Genel Tebliği kapsamında düzenleyeceği faturalar için e-arşiv uygulaması GİB tarafından kullanıma açıldı.

Devamı » 19 Mart 2021

En uygun teşvik desteği portalı oluşturuldu

SGK tarafından uygulanan teşvik ve desteklerle ilgili düzenlemelerin çeşitliliği, bunların mevzuatının karışıklığı, programların işlerliğinin sorunlu olması nedeniyle gerek işverenlerimiz gerekse de meslek mensuplarımız oldukça zorlanmaktadırlar.

Devamı » 19 Kasım 2019

Meslek mensuplarının SGK müteselsil sorumluluğu

Meslek Mensubunun SGK’ya Karşı İşverenle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olabilmesi İçin Kasıtlı ve Kusurlu Davranışının Denetim Elemanı ve Yargı Merciince Tespit Edilmesi Gerekmektedir.

Devamı » 09 Şubat 2018

Muhasebe denetim ve danışmanlık meslek kararı

“Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı”nın adı değiştirilmiştir.

Devamı » 14 Ağustos 2017

Bilirkişilik yönetmeliği

Adalet Bakanlığı, bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, sicil ve listeye kaydı, görevlendirilmesi, uymaları gereken temel ve etik ilkeler, çalışma esasları, denetimi, vb. konuları yeniden düzenledi.

Devamı » 08 Ağustos 2017

Vergiye Karşı Tepkiler adlı araştırma yayımlandı

Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç´ın kaleme aldığı Vergiye Karşı Tepkiler:Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri (Zonguldak İli Örneği) adlı araştırma yayımlanmıştır.

Devamı » 11 Temmuz 2017

Kooperatif sözleşme örnekleri

Konut yapı kooperatifi, küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi, toplu işyeri yapı kooperatifi, yapı kooperatifi birliği sözleşme örnekleri.

Devamı » 21 Mart 2017

TÜRMOB Bizden Haberler´in 9´uncu sayısı çıktı

TÜRMOB Bizden Haberler´in 9´uncu sayısında \"Türkiye FaizRaporu\"nu yayımladı.

Devamı » 23 Ocak 2017

2017 yılı YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) 30 Aralık 2016 tarhi ve 29934 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı tebliğ ile 2017 yılında uygulanacak olan SMMM ve YMM asgari ücret tarifesini belirledi.

Devamı » 02 Ocak 2017

2017 yılı asgari ücret tutarı Bin 404 TL

2017 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, asgari ücretin brütü 1.777,50 TL neti ise 1.404,06 TL olarak uygulanacak.

Devamı » 29 Aralık 2016

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/1

TÜRMOB, 2017 yılının 1. döneminde yapılacak olan YMM sınavları ile ilgili duyuru yayımladı.

Devamı » 24 Aralık 2016