Meslek mensuplarının SGK müteselsil sorumluluğu

Meslek Mensubunun SGK’ya Karşı İşverenle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olabilmesi İçin Kasıtlı ve Kusurlu Davranışının Denetim Elemanı ve Yargı Merciince Tespit Edilmesi Gerekmektedir.

Devamı » 09 Şubat 2018

Muhasebe denetim ve danışmanlık meslek kararı

“Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı”nın adı değiştirilmiştir.

Devamı » 14 Ağustos 2017

Bilirkişilik yönetmeliği

Adalet Bakanlığı, bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, sicil ve listeye kaydı, görevlendirilmesi, uymaları gereken temel ve etik ilkeler, çalışma esasları, denetimi, vb. konuları yeniden düzenledi.

Devamı » 08 Ağustos 2017

Vergiye Karşı Tepkiler adlı araştırma yayımlandı

Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç´ın kaleme aldığı Vergiye Karşı Tepkiler:Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri (Zonguldak İli Örneği) adlı araştırma yayımlanmıştır.

Devamı » 11 Temmuz 2017

Kooperatif sözleşme örnekleri

Konut yapı kooperatifi, küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi, toplu işyeri yapı kooperatifi, yapı kooperatifi birliği sözleşme örnekleri.

Devamı » 21 Mart 2017

TÜRMOB Bizden Haberler´in 9´uncu sayısı çıktı

TÜRMOB Bizden Haberler´in 9´uncu sayısında \"Türkiye FaizRaporu\"nu yayımladı.

Devamı » 23 Ocak 2017