Raporlama ve Mali Bilirkişilik

Ayın Olan Sermayenin ve Devir Alınacak İşletmenin Değerinin Tespiti;
Türk Ticaret Yasası’nın 293 ve 303 maddesi hükümlerine göre Anonim Şirketlerin ayın olan sermayenin ve devir alınacak işletmelerin değerlendirilmesi.
 
Borçların Sermayeye İlavesinde Yapılacak Tespit;
Sermaye şirketlerinde bulunan borçların sermayeye ilavesi isteniyorsa bunların tutarının tespiti.
 
Bilanço Usulü Defter Tutan Mükelleflerin İşletmelerini Sermaye Şirketine Dönüştürme;
Gelir  Vergisi Yasasının “Vergilendirilmeyecek Diğer Kazanç ve İratlar” başlıklı 81. maddesi hükümlerine göre Kazancı Bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin Sermaye Şirketine dönüşmesinin istemesi halinde Bilançonun Öz Sermayesinin tespiti.
 
Şirket Birleşmelerinde Yapılacak Tespit; 
Sermaye şirketlerinin birleşme kararı almaları halinde birleşecek şirketlerin öz sermayelerinin tespiti.
 
Faaliyet Tespiti;
Ana sözleşmelerindeki süre maddesine göre süresi biten şirketlerin faaliyete devam etmeyi istemeleri halinde durumun tespiti için bilirkişi raporuyla faaliyet tespiti.
 
Tasfiye için Tespit;
Türk Ticaret Yasasının tefsiye ile ilgili hükümleri çerçevesinde ortakların istemeleri halinde şirketin bu şartları taşıyıp taşımadığının tespiti.

Bilirkişilik Faaliyetleri;
Ceza ve hukuk mahkemelerinde mali bilirkişilik faaliyetleri.


Randevu ve diğer detaylar için lütfen tıklayınız.


Diğer Hizmetler:
Mali Müşavirlik Hizmetleri
Vergi Danışmanlığı
Kurumsal Danışmanlık
Sosyal Güvenlik Danışmanlığı