SGK prim ertelemesine ilişkin duyuru | Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç

SGK prim ertelemesine ilişkin duyuru

Admin 15 Mart 2017 Sosyal Güvenlik Mevzuatı 491 -A+
2017/Ocak -Şubat dönemleri primlerini ertelemek istemeyen işverenlerin e-Bildirge vasıtasıyla APHB´ni sisteme kaydetmeden önce ertelemeden faydalanmak istemediklerine ilişkin seçeneği işaretleyerekleyeceklerdir.
SGK prim ertelemesine ilişkin duyuru

SGK Ertelemeye Girmek İstemeyen İşverenler

Bilindiği üzere, 6770 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 72 nci madde ile 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında asgari ücret desteğine müstahak olanların, Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayına ait sigorta prim tutarları, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayına ertelenmiştir

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU

14.02.2017

ERTELEMEYE GİRMEK İSTEMEYEN İŞVERENLER

Bilindiği üzere, 6770 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 72 nci madde ile 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında asgari ücret desteğine müstahak olanların, Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayına ait sigorta prim tutarları, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayına ertelenmiştir.

Ancak, söz konusu erteleme hükümlerinden faydalanmaksızın prim tutarlarını ilgili ayında ödemek isteyen işverenlerimiz için, e-Bildirge ekranlarına ertelemeden yararlanmak istemediklerine ilişkin seçenekler ilave edilmiştir.

Bu kapsamda, 2017/Ocak ve 2017/Şubat ayı primlerini ertelemek istemeyen işverenlerimizin e-Bildirge vasıtasıyla aylık prim ve hizmet belgelerini sisteme kaydetmeden önce ertelemeden faydalanmak istemediklerine ilişkin seçeneği işaretleyerek tercihlerini kaydetmeleri gerekmektedir.


Yorumlar