SMMM/YMM Kanunu Yönetmelikler ve Tebliğler

A- YÖNETMELİKLER:

*- Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliği

*- Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği

*- Tasdik Yönetmeliği

*- Disiplin Usul ve Esasları Yönetmeliği

*- Ücret Usul ve Esasları Yönetmeliği

*- SMMM Odaları Yönetmeliği 

*- YMM Odaları Yönetmeliği

*- SMMM, YMM Odaları ve Birliğin Organlarının Denetimi Yönetmeliği 

*- Birlik ve Odaların Denetimi Yönetmeliği

*- Odalar Birliği  (TÜRMOB) Yönetmeliği

*- Odalar ve Üye Aidatları Yönetmeliği

*- Staj Yönetmeliği

*- Sınav Yönetmeliği 

*- Tutulacak Defterler ve Bildirim Mecburiyeti Yönetmeliği

*- İş Yeri Kayıtlarının İncelenmesi Yönetmeliği

*- Etik İlkeler Yönetmeliği

*- Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Yönetmeliği

*- TÜRMOB, YMM ve SMMM Odaları Personel Yönetmeliği 

*- SMMM ve YMM Kanunu Gereğince Yapılacak Başvurular Yönetmeliği 

*- Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

B- TEBLİĞLER:

*- Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ (2014)

*- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45)

*- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:44)

*- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:43)

*- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:42)

*- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:41)

*- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:40)

*- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39)

*- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:38)

*- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:37)

*- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:36)

*- SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Seri No:35)

Not: Yönetmelikler ve Tebliğler günceldir.