Sorumlu denetçi olarak yetkilendirilmiş olanlarla ilgili kurul kararı | Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç

Sorumlu denetçi olarak yetkilendirilmiş olanlarla ilgili kurul kararı

Admin 17 Ocak 2017 Denetim Mevzuatı 1711 -A+
KGK, sorumlu denetçi olarak yetkilendirilmiş olanlarla ilgili kurul kararını yayımladı.
Sorumlu denetçi olarak yetkilendirilmiş olanlarla ilgili kurul kararı

Sorumlu Denetçi Olarak Yetkilendirilmiş Olanlar

14 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29948

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No   :  75935942-050.01.04 – [03/02]

Karar Tarihi: 05/01/2017

Konusu      :  BDY’nin Geçici 1/4-ç Maddesine Göre KAYİK Hariç Sorumlu Denetçi Olarak Yetkilendirilmiş Olanların 1/1/2017 Tarihinden Sonraki Durumu

Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığının 04.01.2017 tarihli BDY’nin Geçici 1/4-ç maddesine göre KAYİK hariç sorumlu denetçi olarak yetkilendirilmiş olanların 01.01.2017 tarihinden sonraki durumuna ilişkin müzekkeresine istinaden yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde;

1- 01.01.2017 tarihinden önce KAYİK hariç denetimler için sorumlu denetçi olarak görevlendirilen ve Kurumumuz tarafından Yönetmeliğin geçici 1/4-ç maddesi kapsamında onaylanan sorumlu denetçilerden;

– Başka bir denetim kuruluşuna geçen ve bu denetim kuruluşu tarafından sorumlu denetçi olarak görevlendirilip Kurumumuz onayına sunulan sorumlu denetçi başvurularının, Yönetmeliğin 28’inci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesine,

– Aynı denetim kuruluşunda devam eden sorumlu denetçilere fiili denetim tecrübesi edinmeleri için 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) süre tanınmasına,

– Aynı denetim kuruluşunda devam eden sorumlu denetçilerden 31.12.2018 tarihine kadar fiili denetim tecrübesi edinemeyenler hakkında daha önce verilen Kurumumuz onayının 01.01.2019 tarihi itibarıyla geçersiz sayılmasına,

2- Yönetmeliğin 13/1-ğ maddesindeki yetkilendirilme şartının kaybedilmemesi için, gerekli tedbirleri almalarını sağlamak amacıyla denetim kuruluşlarının bilgilendirmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yorumlar

KGK ülkemizde ne zaman aktif bir kurum haline gelecek çok merak ediyorum?
Yazarı : Leyla Cinkılıç |17 Ocak 2017