Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri:
 
- Sosyal güvenlik mevzuatı hakkında yönetici ve ilgili personele eğitim verilmesi,
- Sosyal güvenlikle ilgili firma toplantılarına iştirak edilmesi,
- Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin kontrolü,
- İşkolu kodu tespitinde teknik danışmanlık,
- SGK asgari işçilik maliyetlerinin belirlenmesi, 
- SGK asgari işçilik itiraz ve değerlendirme raporlarının oluşturulması, 
- SGK ile yapılacak yazışmaların incelenerek katkıda bulunulması,
- SGK ile ilgili internet üzerinden yapılacak işlemlerde teknik destek,
- ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması, teftişe nezaret edilmesi ve teftiş sonrası teknik destek hizmeti verilmektedir.

Sosyal Güvenlik Hukuku Denetim ve Raporlama Hizmetleri:
- İşletme kayıt ve prosedürlerinin işletme somut koşullarına göre 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yerinde incelenmesi, sonuçların rapor haline getirilerek yönetime sunulması,
- Özlük dosyalarının incelenmesi,
- Bordrolama sisteminin kontrolü ve eksikliklerin tespiti sağlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Kapsamında Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi:
- Sosyal Güvenlik Hukuku açısından iş kazası ve meslek hastalıklarının değerlendirilmesi,
- İlk sermaye peşin değeri hesabının yapılması,
- Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümüne teknik destek sağlanması,
- İş ve İdare Mahkemeleri nezdinde hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesine teknik destek verilmesi,
- İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında hukuki destek, 


Randevu ve diğer detaylar için lütfen tıklayınız.


Diğer Hizmetler:
Mali Müşavirlik Hizmetleri
Vergi Danışmanlığı
Kurumsal Danışmanlık
Raporlama ve Mali Bilirkişilik