Sosyal Güvenlik Mevzuatı | Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç

2017 Kasım dönemi SGK prim ödeme tarihi değişti

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine, 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle 2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresinde değişikliğe gidilmiştir.

Devamı » 08 Aralık 2017

Ertelenen sigorta primleri KDV mahsubuyla ödenebilecek

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olup sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiş primlerin, KDV mahsubu yoluyla ödenmesi mümkündür.

Devamı » 01 Kasım 2017

SGK prim ödeme ve kurum alacaklarında süre uzatımı

2017/Temmuz dönemine ait, SGK prim ödeme ve kurum alacaklarının son ödeme günü 5 Eylül 2017 Salı gün sonuna kadar uzatıldı.

Devamı » 25 Ağustos 2017

687 Sayılı KHK SGK Duyurusu

e-Bildirge programları üzerinden 00687 kanun numaralı belge ile bildirilebilmesine imkan sağlayan program düzenlemeleri tamamlanarak işletime açılmıştır.

Devamı » 21 Mart 2017

SGK Genelgesi 2017/11 İş Kazası

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi ile süresinde yapılmayan bildirimler sebebiyle uygulanan İPC ve iş kazalarının soruşturulmasında yaşanan tereddütlerle ilgili olarak teblig yayımlandı.

Devamı » 15 Mart 2017

SGK prim ertelemesine ilişkin duyuru

2017/Ocak -Şubat dönemleri primlerini ertelemek istemeyen işverenlerin e-Bildirge vasıtasıyla APHB´ni sisteme kaydetmeden önce ertelemeden faydalanmak istemediklerine ilişkin seçeneği işaretleyerekleyeceklerdir.

Devamı » 15 Mart 2017

4447 Geçici 15´inci madde sigorta primi desteği duyurusu

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yayımladığı duyuruda 4447 sayılı Kanunun Geçici 15´inci maddesinde yer alan sigorta prim desteğini BKK kararıyla 31/12/2018 tarihine kadar ertelendiğini duyurdu.

Devamı » 27 Ocak 2017

YMM ve SMMM´lerin asgari işçilik rapor düzenleme sınırı

SGK Başkanlığı tarafından 16.01.2017 tarihinde yayımlanan genel talimata göre, YMM ve SMMM´lerink ihale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi tutarı 10.000.000 TL´ye yükseltildi.

Devamı » 27 Ocak 2017

SGK duyurusu ilave 6 puanlık indirim

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 24.01.2017´de yayımladığı duyuruda 2013/4966 sayılı BKK´nın ekli listesinde yer alan illerde faaliyet gösteren işverenlere 6 puanlık indirimin 31/12/2017´ye kadar uygulanacağını duyurdu.

Devamı » 27 Ocak 2017

Zorunlu BES emeklilik planı

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı zorunlu BES emeklilik planını kamoyuna duyurdu.

Devamı » 17 Ocak 2017

2017 kıdem tazminatı tavanı

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yayımladığı genelge ile 2017 yılında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanını belirledi.

Devamı » 04 Ocak 2017

İşbaşı eğitimini tamamlayanların teşvik başvuru süresi uzatıldı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinin uygulanma süresi 31/12/2017 tarihine kadar uzatıldı.

Devamı » 25 Aralık 2016