SGK kreş ve gündüz bakımevi yardımını prime tabi tutmadı

Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti alan çalışanların her bir çocuğu için işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi hizmetini veren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince yapılan ödemeleri SGK belli şartlar dahilinde prime tabi tutmadı

Devamı » 30 Ekim 2018

Yapılandırma 1’inci taksitini ödeyemeyenlere yeni imkan

SGK alacaklarının 7143 sayılı yasaya göre yapılandırmasında 1’inci taksitini SGK sisteminde oluşan hata nedeniyle ödeyemeyen işverenlere, 5 iş günlük ilave ek süre tanınmıştır.

Devamı » 26 Eylül 2018

SGK borçlarını taksitle ödeme imkanı getirildi

SGK´ya olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak 1/1/2018 tarihinden başlamak üzere son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını gecikme zammı ve gecikme ...

Devamı » 13 Haziran 2018

Eksik Gün Belgelerinin Verilmesi

Eksik çalışmaya ilişkin belgeler ilgili ay/aylar için düzenlenecek ancak Kuruma verilmeyecektir. Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmesi ise zorunlu olacaktır.

Devamı » 20 Nisan 2018

2017 Kasım dönemi SGK prim ödeme tarihi değişti

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine, 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle 2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresinde değişikliğe gidilmiştir.

Devamı » 08 Aralık 2017

Ertelenen sigorta primleri KDV mahsubuyla ödenebilecek

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olup sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiş primlerin, KDV mahsubu yoluyla ödenmesi mümkündür.

Devamı » 01 Kasım 2017