SGK borçlarını taksitle ödeme imkanı getirildi

SGK´ya olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak 1/1/2018 tarihinden başlamak üzere son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını gecikme zammı ve gecikme ...

Devamı » 13 Haziran 2018

Eksik Gün Belgelerinin Verilmesi

Eksik çalışmaya ilişkin belgeler ilgili ay/aylar için düzenlenecek ancak Kuruma verilmeyecektir. Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmesi ise zorunlu olacaktır.

Devamı » 20 Nisan 2018

2017 Kasım dönemi SGK prim ödeme tarihi değişti

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine, 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle 2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresinde değişikliğe gidilmiştir.

Devamı » 08 Aralık 2017

Ertelenen sigorta primleri KDV mahsubuyla ödenebilecek

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olup sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiş primlerin, KDV mahsubu yoluyla ödenmesi mümkündür.

Devamı » 01 Kasım 2017

SGK prim ödeme ve kurum alacaklarında süre uzatımı

2017/Temmuz dönemine ait, SGK prim ödeme ve kurum alacaklarının son ödeme günü 5 Eylül 2017 Salı gün sonuna kadar uzatıldı.

Devamı » 25 Ağustos 2017

687 Sayılı KHK SGK Duyurusu

e-Bildirge programları üzerinden 00687 kanun numaralı belge ile bildirilebilmesine imkan sağlayan program düzenlemeleri tamamlanarak işletime açılmıştır.

Devamı » 21 Mart 2017

SGK Genelgesi 2017/11 İş Kazası

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi ile süresinde yapılmayan bildirimler sebebiyle uygulanan İPC ve iş kazalarının soruşturulmasında yaşanan tereddütlerle ilgili olarak teblig yayımlandı.

Devamı » 15 Mart 2017