Türkiye Finansal Raporlama Standartları/Türk Muhasebe Standartları

1- KAVRAMSAL ÇERÇEVE

KÇ- FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE (2018 SÜRÜMÜ)

 

2- TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TFRS 1- TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TFRS 2- HİSSE BAZLI ÖDEMELER

TFRS 3- İŞLETME BİRLEŞMELERİ

TFRS 4- SİGORTA SÖZLEŞMELERİ

TFRS 5- SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN  FAALİYETLER

TFRS 6- MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

TFRS 7- FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR

TFRS 8- FAALİYET BÖLÜMLERİ

TFRS 9- FİNANSAL ARAÇLAR (2017 SÜRÜMÜ)

TFRS 10- KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TFRS 11- MÜŞTEREK ANLAŞMALAR

TFRS 12- DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 13- GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 14- DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARI

TFRS 15- MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT

TFRS 16- KİRALAMALAR

 

3- TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TMS 1- FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU

TMS 2- STOKLAR

TMS 7- NAKİT AKIŞ TABLOSU

TMS 8- MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

TMS 10- RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

TMS 12- GELİR VERGİLERİ

TMS 16- MADDİ DURAN VARLIKLAR

TMS 19- ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

TMS 20- DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLAMASI

TMS 21- KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

TMS 23- BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS 24- İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

TMS 26- EMEKLİLİK FAYDA PLANLARINDA MUHASEBELEŞTİRME ve RAPORLAMA

TMS 27- BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 28- İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR

TMS 29- YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS 32- FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM

TMS 33- HİSSE BAŞINA KAZANÇ

TMS 34- ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA

TMS 36- VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

TMS 37- KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR

TMS 38- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

TMS 39- FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

TMS 40- YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

TMS 41- TARIMSAL FAALİYETLER 

Not: Standartlar günceldir.