Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu

529 Sıra No`lu VUK Tebliği ile 01.08.2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye halinde olanlar dahil) tebliğde belirtilen mükellefler 31.08.2021 tarihine kadar formu vereceklerdir. Form defter tutmaya göre değil mükellefiyete göre verilecektir.

Devamı » 27 Ağustos 2021

Yangından ertelenen yerler için mücbir sebep hali ilan edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yangından etkilenen yerler İçin mücbir sebep hali ilan edildi.

Devamı » 11 Ağustos 2021

7236 Sayılı Yapılandırma Kanunu başvuruları başladı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7236 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) yayımlanmış olup, başvurular 14.06.2021 tarihi itibarıyla interaktif vergi dairesi üzerinden yapılabilecektir.

Devamı » 15 Haziran 2021

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarih 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Devamı » 09 Haziran 2021

KDV Genel Tebliğinde değişiklikler yapıldı

KDV Genel Tebliğinde 03.03.2021 tarih 31500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.04.2014 tarihli düzenlemelere ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır.

Devamı » 07 Haziran 2021

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:314)

GVK´nın 9. ve 89. maddelerinde, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Devamı » 30 Nisan 2021

KDV Uygulama Genel Tebliğinde önemli değişiklikler yapıldı

KDV Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle kısmı tevkifat uygulamasında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldı.

Devamı » 18 Şubat 2021

Karayolu ile yük taşımacılığı tevkifat kapsamına alındı

KDV Uygulama Genel Tebliğinde,1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Devamı » 18 Şubat 2021

Gerçek usulde vergilendirmeden basit usulde vergilendirmeye geçiş

Gerçek usulde vergilendirmeden basit usulde vergilendirmeye geçiş 283 no`lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 93 no`lu Gelir Vergisi Sirküsünde açıklanmıştır.

Devamı » 04 Şubat 2021

Elektrikli otomobillerin ÖTV´si artırıldı

3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan sadece elektrik motorlu olanların özel tüketim vergisi oranları arttırılmıştır.

Devamı » 03 Şubat 2021

İnternet reklamlarına stopaj uygulaması yargıya taşındı!

Google, Facebook, Instagram, Amazon ve Twitter reklamlarına stopaj uygulamasına yargı freni!

Devamı » 06 Ocak 2021

Taşınmazlarda değerleme sorunu

Yeniden Değerleme Müessesesi yürürlükten kaldırıldı. 2003 yılından bu yana taşınmazlar için yeniden değerleme yapılmıyor. Ayrıca, gerekli şartların oluşmaması nedeniyle aktife kayıtlı taşınmazlar için enflasyon düzeltmesi de yapılamadı.

Devamı » 06 Ocak 2021