Vergiye uyumlu mükellefe vergi indirimi taslağı hazırlandı

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı.

Devamı » 18 Temmuz 2017

2017 2. dönem geçici vergi yeniden değerleme oranı

2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Devamı » 18 Temmuz 2017

2017 yılı yeni vergi ve prim affı Kanunu yayımlandı

7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete´de yayımlandı. 2017 yılı yeni af kanunu neleri getiriyor?

Devamı » 30 Mayıs 2017

Tevsik zorunluluğunda kapsam daraltıldı

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan ödemelerin 7.000 TL´nin üzerinde olması durumu tevsik zorunluluğu bulunan tahsilat ve ödemeler kapsamından çıkarılmıştır.

Devamı » 03 Nisan 2017

Beyannamelerde süre uzatımı (DV, MUH, KDV ve YGV)

Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.

Devamı » 22 Mart 2017

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği (Sıra No: 1)

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.

Devamı » 06 Mart 2017

2016 yılı basit usul ticari kazanç vergi rehberi

2016 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerin vergilendirilmesine ilişkin vergi rehberi GİB tarafından yayımlandı.

Devamı » 01 Şubat 2017