2017 vergi dilimleri (GVK Seri No: 296)

Maliye Bakanlığı 2017 yılında uygulanacak olan vergi dilimlerini yayımladı.

Devamı » 03 Ocak 2017

2017 yılında uygulanacak damga vergileri (DVK Seri No: 61)

2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergileri yayımlandı.

Devamı » 27 Aralık 2016

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2016 yılı için 20.600 TL” ibaresi “2016 yılı için 20.600 TL, 2017 yılı için 21.400 TL” şeklinde değiştirildi.

Devamı » 27 Aralık 2016

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) GVK 295

Maliye Bakanlığı, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim okullarının işletilmesinden elde edilen kazançların gelir vergisinden müstesna bırakılması ile ilgili tebliğ yayımladı.

Devamı » 24 Aralık 2016

VUK 475 Sıra Numaralı Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu 475 sıra numaralı Genel Tebliğini yayımladı.

Devamı » 16 Aralık 2016

Gib´den yapılandırmada peşin ödemeyi kabul eden mükelleflere duyuru

6736 Sayılı Kanuna başvuran ve yapılandırılan borçlarını peşin ödemeyi tercih eden mükellefler için duyuru yayımladı.

Devamı » 16 Aralık 2016

İnteraktif vergi danışmanı sistemi

GİB, interaktif vergi danışmanı sistemiyle mükelleflerine online danışmanlık hizmeti sunuyor.

Devamı » 09 Aralık 2016