Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) GVK 295

Maliye Bakanlığı, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim okullarının işletilmesinden elde edilen kazançların gelir vergisinden müstesna bırakılması ile ilgili tebliğ yayımladı.

Devamı » 24 Aralık 2016

VUK 475 Sıra Numaralı Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu 475 sıra numaralı Genel Tebliğini yayımladı.

Devamı » 16 Aralık 2016

Gib´den yapılandırmada peşin ödemeyi kabul eden mükelleflere duyuru

6736 Sayılı Kanuna başvuran ve yapılandırılan borçlarını peşin ödemeyi tercih eden mükellefler için duyuru yayımladı.

Devamı » 16 Aralık 2016

İnteraktif vergi danışmanı sistemi

GİB, interaktif vergi danışmanı sistemiyle mükelleflerine online danışmanlık hizmeti sunuyor.

Devamı » 09 Aralık 2016

Uygulama iç genelgesi resen terkin işlemleri (2016/2)

Gelir İdaresi Başkanlığı resen terkin işlemlerine ilişkin 2016/2 sayılı uygulama iç genelgesini yayımladı.

Devamı » 09 Aralık 2016

Engelliler için vergi rehberi yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı engelliler için vergi rehberi yayımladı.

Devamı » 05 Aralık 2016

Öğrenci katkı payının Devletçe karşılanması

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü öğrenci katkı payının Devletçe karşılanmasına yönelik usul ve esasları yayımladı.

Devamı » 05 Aralık 2016