Vergiye Karşı Tepkiler adlı araştırma yayımlandı

Admin 11 Temmuz 2017 Meslek Mensubu Mevzuatı 2294 -A+
Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç´ın kaleme aldığı Vergiye Karşı Tepkiler:Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri (Zonguldak İli Örneği) adlı araştırma yayımlanmıştır.
Vergiye Karşı Tepkiler adlı araştırma yayımlandı

Genel Bilgiler:
Mükelleflerin demografik özellikleri; vergiye karşı tutum ve davranışlarının ölçülmesinde, vergi algılarının ortaya konulmasında ve vergi uygulamalarının mükelleflerce algılanış biçiminin saptanmasında son derece önemlidir. Vergiye muhatap olan mükelleflerin vergi algıları ve vergiye karşı tepkilerinin dikkate alınması adil, etkin, verimli bir vergileme sisteminin oluşturulması ve vergiye gönüllü uyumun sağlanması açısından önemlilik arz etmektedir.


Bu çalışmada, örneklem olarak Zonguldak ili seçilmiştir. Gelir vergisi mükelleflerinin vergiye ilişkin algı ve tepkilerini ölçmek üzere yapılan anket çalışmasıyla mükelleflerin; vergi algısı, vergi bilinci, vergi adaleti, vergi yükü, belge düzeni, vergi kaçakçılığı ve cezaları, vergi incelemesi ve diğer mükellefler hakkındaki düşünceleri ile vergiye karşı davranış biçimlerinin ahlâkî boyutları, vergi incelemesine duyulan güven, adil bir vergi sisteminin demokrasi inancına etkisi, vergi mevzuatı, vergi oranları, verginin karşılığı ve vergi gelirlerinin değerlendirilmesinde devlete duyulan güvene ilişkin görüşlerinin demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.

Bölüm Başlıkları

* Verginin Tanımı ve Nitelikleri, Tarihi ve Teorik Açıdan Gelişimi, Fonksiyonları ve Vergilendirmeyle İlgili Temel Kavram ve İlkeler

*Vergi Ödeme Gücü, Vergi Adaleti ve Vergi Adaleti İlkeleri

*Mükelleflerin Vergi Ödemesini Etkileyen ve Vergiye Karşı Tepkilerini Belirleyen Faktörler ile Vergiye Karşı Tepki Biçimleri

*Zonguldak İli Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri (Anket Çalışması)

Edinme:

Vergiye Karşı Tepkiler: Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri (Zonguldak İli Örneği) adlı kitabı; Seçkin Yayıncılık, D&R, İdefix, Kitapyurdu, n11, hepsiburada, Pandora, İnkılap vb. gibi seçkin kitapçılarda ve internet mağazalarından edinebilirsiniz. Ayrıca +90 530 643 68 46 numaralı mobil iletişim hattından da sipariş edebilirsiniz.

Çalışmanın tüm bilgi kullanıcılarına ve meslektaşlarıma yararlı olmasını diliyorum.

06.07.2017
Ferdi Asım Hellaç
SM Mali Müşavir

Kitabı satın almak için tıklayınız!