Yayımlanan Makaleleri

A- YAYIMLANAN MAKALELERİ:


A.1- Ulusal Hakemli Dergiler:

  

1.  “Mükelleflerin Vergi Gelirlerinin Değerlendirilmesinde Devlete Duyulan Güvene İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası Dergisi, 456. Sayı (Ağustos/2019), ss. 190-101, 2019, Link2.  Mükelleflerin Vergi Mevzuatı, Vergi Oranları ve Vergi Yüküne İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması”Vergi Sorunları Dergisi, 360. Sayı (Eylül-2018), ss. 124-137, 2018, Link3.   Gelir Vergisi Mükelleflerinin Demografik Özelliklerinin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarına EtkisiMali Çözüm Dergisi/Financial Analysis,  146. Sayı (Mart-Nisan 2018), ss. 143-171, 2018, Link 4. "Mükelleflerin Verginin Ahlaki Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması" Vergi Sorunları Dergisi, 355. Sayı (Nisan-2018), ss. 85-101, 2018, Link

 

A.2- Uluslararası Hakemli Dergiler:

1.     “The Effect Of Turkish Individual Taxpayers’ Demographic Characteristics On Tax-Related Attitudes And Behavior From The Viewpoint Of An Certified Public Accountant “ SOBİDER SosyalBilimler Dergisi / The Journal of Social Science26. Sayı (2018-Ağustos), ss. 413-435, Link

 

B-HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİLERİNDE YER ALAN YAYIMLAR:

1.    Kishali Y., Sharma H., Pandian J. R., Hellaç F. A., “Analysis Of Turkish Individual Taxpayers´ Perceptions Based On Demographic Charactersitics For Governmental Tax Planning DecisionsInstitute of Global Business Research, Spring 2019 New Orleans Conference, April 24-26, 2019, New Orleans, Louisiana, USA, pp. 45-46 Link