Yayımlanan Makaleleri

YAYIMLANAN MAKALELERİ:

a- Ulusal Hakemli Dergiler:

1. “Gelir Vergisi Mükelleflerinin Demografik Özelliklerinin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarına Etkisi”, Mali Çözüm Dergisi/Finansial Analysis, 146. Sayı (Mart-Nisan 2018), ss. 143-171, 2018, Link    

2. “Mükelleflerin Verginin Ahlâki Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması”, Vergi Sorunları Dergisi, 355. Sayı (Nisan-2018), ss. 85-101, 2018, Link

  

b- Uluslararası Hakemli Dergiler:

1-   (Güncelleniyor)