Yayımlanan Makaleleri | Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç

Yayımlanan Makaleleri

YAYIMLANAN MAKALELERİ:

a- Ulusal Hakemli Dergiler:

1. “Gelir Vergisi Mükelleflerinin Demografik Özelliklerinin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarına Etkisi”, Mali Çözüm Dergisi, 146. Sayı (Mart-Nisan 2018), ss. 143-171, 2018,  Link    

2. “Mükelleflerin Verginin Ahlâki Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması”, Vergi Sorunları Dergisi, 355. Sayı (Nisan-2018), ss.121-142, 2018, Link

 

b- Uluslar Arası Hakemli Dergiler:

1-   (Güncelleniyor)