Yayımlanan Makaleleri

YAYIMLANAN MAKALELERİ:


A.1- Ulusal Hakemli Dergiler:

 

1. "Mükelleflerin Vergi Adaletine ve Adil Bir Bir Vergi Sisteminin Demokrasiye Etkisine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi", Vergi Dünyası Dergisi, 469. Sayı (Eylül/2020) ss. 74-83, 2020 Link


2. "Mükelleflerin Vergi Gelirlerinin Değerlendirilmesinde Devlete Duyulan Güvene İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi", Vergi Dünyası Dergisi, 456. Sayı (Ağustos/2019), ss. 90-101, 2019, Link


3. "Mükelleflerin Vergi Mevzuatı, Vergi Oranları ve Vergi Yüküne İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması”Vergi Sorunları Dergisi, 360. Sayı (Eylül-2018), ss. 124-137, 2018, Link


4. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Demografik Özelliklerinin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarına EtkisiMali Çözüm Dergisi/Financial Analysis,  146. Sayı (Mart-Nisan 2018), ss. 143-171, 2018, Link 


5. "Mükelleflerin Verginin Ahlaki Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması" Vergi Sorunları Dergisi, 355. Sayı (Nisan-2018), ss. 85-101, 2018, Link


B.2- Uluslararası Hakemli Dergiler:


1. Kishali Y., Sharma H., Pandian J. R., Hellaç F. A., "Analysis Of Turkish Taxpayers´ Perceptions For Goverment Tax Planing Decisions" Review of Business Reserarch, Volime 19, Number 2, October 2019, USA. pp. 37-44, Link


2. “The Effect Of Turkish Individual Taxpayers’ Demographic Characteristics On Tax-Related Attitudes And Behavior From The Viewpoint Of An Certified Public Accountant “ The Journal of Social Science26. number (2018-August), pp. 413-435, Link

 

D-HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİLERİNDE YER ALAN YAYIMLAR:


1. Kishali Y., Sharma H., Pandian J. R., Hellaç F. A., Analsyis Of The Rationale And Administration Of Taxes: Turkish Taxpayers’ Point Of Wiew  Institute of Global Business Research, Spring 2020, Nashville, TN, USA, April 8-10, 2020, pp. 68, Link  


2. Kishali Y., Sharma H., Pandian J. R., Hellaç F. A., “Analysis Of Turkish Individual Taxpayers´ Perceptions Based On Demographic Charactersitics For Governmental Tax Planning Decisions Institute of Global Business Research, Spring 2019 New Orleans Conference, April 24-26, 2019, New Orleans, Louisiana, USA., pp. 45-46, Link