Yayımlanan Makaleleri

YAYIMLANAN MAKALELERİ:


1- Ulusal Hakemli Dergiler:1.   Mükelleflerin Vergi Mevzuatı, Vergi Oranları ve Vergi Yüküne İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması”Vergi Sorunları Dergisi, 360. Sayı (Eylül-2018), ss. 124-137, 2018, Link


2.   Gelir Vergisi Mükelleflerinin Demografik Özelliklerinin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarına EtkisiMali Çözüm Dergisi/Financial Analysis,  146. Sayı (Mart-Nisan 2018), ss. 143-171, 2018, Link 


3. "Mükelleflerin Verginin Ahlaki Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması" Vergi Sorunları Dergisi, 355. Sayı (Nisan-2018), ss. 85-101, 2018, Link


2- Uluslararası Hakemli Dergiler:


1.   “The Effect Of Turkish Individual Taxpayers’ Demographic Characteristics On Tax-Related Attitudes And Behavior From The Viewpoint Of An Certified Public Accountant “ SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science26. Sayı (2018-Ağustos), ss. 413-435, Link