Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Neler Yapıyoruz?
Haberler & Makaleler
Vergi Düzenlemelerini İçeren Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunuldu

Vergi Düzenlemelerini İçeren Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunuldu

Teklifin gerekçesinde etkin, basit ve daha adil bir vergi sistemi oluşturmak, doğrudan vergilerin payını artırmak gibi hedefleri doğrultusunda temel vergi kanunlarının gözden geçirileceği belirtilmiştir.

Geriye dönük e-İrsaliye kesilir mi?

Geriye dönük e-İrsaliye kesilir mi?

Geriye dönük e-irsaliye düzenlemek mümkün müdür? e-İrsaliye tarihinden sonra kaç gün içinde fatura kesilmelidir? e-İrsaliye ile ilgili özellikli konular makalemizde ele alınmıştır.

Yabancıların Türkiye’de Şirket/İşyeri Açma Şartları ve Süreci

Yabancıların Türkiye’de Şirket/İşyeri Açma Şartları ve Süreci

Yabancıların Türkiye'de işyeri açma talepleri belli şartlar dahilinde yerine getirilmektedir.

Kripto Varlıklara İlişkin Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi Kabul Edildi

Kripto Varlıklara İlişkin Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi Kabul Edildi

Kripto varlıklara ilişkin uygulamalar nasıl olacak? Uygulama ne zaman başlayacak?

E-Deftere Geçme Süresini Kaçıran Mükellefler İçin Tesis Edilecek İşlemler

E-Deftere Geçme Süresini Kaçıran Mükellefler İçin Tesis Edilecek İşlemler

E-defter uygulamasına dahil olmak zorunda olmasına rağmen uygulamaya dahil olmayan veya bu süreyi kaçıran mükelleflere hangi işlemler tesis edilecektir? Mükelleflerin yapması gereken işlemler nelerdir?

E-Faturada İrsaliye Yerine Geçer İfadesi Nasıl Kullanılır?

E-Faturada İrsaliye Yerine Geçer İfadesi Nasıl Kullanılır?

e-faturanın çıktısı üzerine "İrsaliye yerine geçer." ifadesi yazıldığında irsaliye yerine geçmesi mümkün müdür?

Son Eklenen Sirkülerimiz

1 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı

1 Temmuz 2024-31 Aralık 2024   tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 41.828,42 TL’dir.  

SGK'nın Uyguladığı Tecil ve Taksitlendirme Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapıldı

SGK, yayımladığı 30.05.2024 Tarih 2024/8 No.lu SGK Genelgesi ile Tecil ve Taksitlendirme Usul ve Esaslarında değişikliğe gittiğini duyurdu. Genelge yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

6111 Sayılı Teşvik Uygulamasında Ustalık ve Kalfalık Belgelerine Yönelik Değişikliğe Gidildi

Ustalık belgesi alanlar destekten yararlanma süresi bakımından; 4447 sayılı Kanun'un geçici 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (ç) bendinde belirtilen süreler kadar teşvikten yararlanabilecek.

Anonim ve Limited Şirketlerin 31.12.2026 Tarihine Kadar Asgari Sermaye Tutarı Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Gerekiyor

Sermayeleri en az sermaye tutarının altında olan anonim ve limited şirketler, sermayelerini 31.12.2026 tarihine kadar asgari sermaye tutarlarına yükseltmemeleri halinde infisah etmiş sayılacaklardır.

Kooperatif ve Üst Kuruluşları Ana Sözleşme İntibakının 26 Ekim 2024 Tarihine Kadar Yapılması

İntibak ettirme 26 Ekim 2024 tarihinde son bulacağından, işlemlerin bu tarihe kadar gerçekleştirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları kanun gereği dağılmış sayılacaktır.

Reeskont Ve Avans İşlemleri Faiz Oranları Değişti

1.4.2024 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edildi.

SGK Alacaklarında Uygulanan Gecikme Cezası Oranı %2'den %3'e Çıkarıldı

12 Mart 2024 tarih 32487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla SGK alacaklarına uygulanan gecikme cezası oranı %3'e çıkarılmıştır. Karar 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı

2024 yılında başlayıp, 2024 yılı içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alındığından 20.02.2024 tarih 32466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan birim maliyet bedellerinin esas alınması gerekmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler (Seri No: 50)

10 Şubat 2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 50)’de değişiklikler yapılmıştır.

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri Değiştirildi

Sorumlu sıfatıyla verilen KDV Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Vergi Usul Kanunu (VUK) Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Had ve tutarlar Belli Oldu

30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı Resmi Gazete (2. Mükerrer) yayımlanan  “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556)” ile 2024 yılında uygulanacak olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile çeşitli had ve tutarlar açıklanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Belli Oldu

30.12.2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de 324 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.


Tümünü Göster
Hizmet Talep Formu
Hizmet Talep Formu