2019 yılında vergiler yüzde 23,73 oranında artacak

Admin 03 Aralık 2018 Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları 1094 -A+
2018 yılı için yüzde 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edildi. 2019 yılında vergiler bu oranda artırılarak uygulanacak.
2019 yılında vergiler yüzde 23,73 oranında artacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 503 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2018 yılı için %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilmiştir.

2018 yılı için belirlenen %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) oranı aynı zamanda, 2019 yılı vergilerinin artışında da dikkate alınacaktır. 


 Vergi Usul KanunuGenel Tebliği (Sıra No: 503)