Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Makale & Haber

Makale & Haber

Kamuya Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Kamuya Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Devamını Oku
İstisna ve İndirimden Yararlanan Kurumlara Ek Vergi Getirildi

İstisna ve İndirimden Yararlanan Kurumlara Ek Vergi Getirildi

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2022 kurum kazançlarına bir defa uygulanmak üzere ek deprem vergisi getirilmiştir.

Devamını Oku
Afet Durumlarında Meslek Mensuplarının Dikkat Etmeleri Gereken Özellikli Hususlar Rehberi

Afet Durumlarında Meslek Mensuplarının Dikkat Etmeleri Gereken Özellikli Hususlar Rehberi

TÜRMOB tarafından meslek mensupları için afet rehberi yayımlandı

Devamını Oku
Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet Üzerinden Satışında Esnaf Muaflığına İlişkin Rehber

Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet Üzerinden Satışında Esnaf Muaflığına İlişkin Rehber

Muaf esnafa ilişkin düzenlemeler GVK'nın 9 uncu maddesinde yer almaktadır.

Devamını Oku
Konaklama Vergisi Rehberi

Konaklama Vergisi Rehberi

Konaklama vergisi 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Son dönemlerde getirilen vergi afları üzerine değerlendirme

Son dönemlerde getirilen vergi afları üzerine değerlendirme

Çıkarılan vergi afları vergiye uyumlu mükelleflere bir nevi ceza olarak, vergiye uyumsuz mükelleflere ise mükâfat olarak dönüyor.

Devamını Oku
2023 yılı fatura düzenleme sınırı

2023 yılı fatura düzenleme sınırı

2023 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı 4.400 TL’dir.

Devamını Oku
Reklamasyon, kick back giderlerinin vergisel boyutu

Reklamasyon, kick back giderlerinin vergisel boyutu

Üretimin olağan akışı içesinde meydana gelen fireler reklamasyon olarak nitelendirilmemektedir.

Devamını Oku
2023 yılı Ymm tasdik hadleri

2023 yılı Ymm tasdik hadleri

SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (46) ile belirlenen had ve tutarlar 01.01.2023 tarihi itibarıyla uygulanacaktır.

Devamını Oku
Haddin altında kalanlar veya elektronik belge olarak düzenlenenler için bildirim verilmeyecek

Haddin altında kalanlar veya elektronik belge olarak düzenlenenler için bildirim verilmeyecek

Uygulama 2023/Ocak döneminden itibaren başlayacak.

Devamını Oku
YMM Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi

YMM Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi

Özel amaçlı raporlar 2/1/2023 tarihinden itibaren internet vergi dairesi üzerinden gönderilebilecek.

Devamını Oku
Covid 19 kapsamında uygulanan idari para cezalarının terkin edilmesi

Covid 19 kapsamında uygulanan idari para cezalarının terkin edilmesi

25.11.2022 tarih 32024 sayılı Resme Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile Covid 19 kapsamında uygulanan İPC'ler terkin edilecek.

Devamını Oku
2022 yılı yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit edildi

2022 yılı yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit edildi

2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit edildi. Tebliğ 24.11.2022 tarih 32023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devamını Oku
Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması durumu

Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması durumu

Ticari defterlerin delil olma durumunun HMK ve TTK hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi.

Devamını Oku
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.11.2022 tarih 32010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Devamını Oku
Facebook üzerinden alınan reklam hizmetinin vergisel boyutu

Facebook üzerinden alınan reklam hizmetinin vergisel boyutu

Facebook üzerinden alınan reklam hizmetinin vergisel boyutu nedir?

Devamını Oku

90 kayıttan 1 - 21 arasındaki kayıtlar gösteriliyor