Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Makale & Haber

Makale & Haber

Haddin altında kalanlar veya elektronik belge olarak düzenlenenler için bildirim verilmeyecek

Haddin altında kalanlar veya elektronik belge olarak düzenlenenler için bildirim verilmeyecek

Uygulama 2023/Ocak döneminden itibaren başlayacak.

Devamını Oku
YMM Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi

YMM Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi

Özel amaçlı raporlar 2/1/2023 tarihinden itibaren internet vergi dairesi üzerinden gönderilebilecek.

Devamını Oku
Covid 19 kapsamında uygulanan idari para cezalarının terkin edilmesi

Covid 19 kapsamında uygulanan idari para cezalarının terkin edilmesi

25.11.2022 tarih 32024 sayılı Resme Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile Covid 19 kapsamında uygulanan İPC'ler terkin edilecek.

Devamını Oku
2022 yılı yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit edildi

2022 yılı yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit edildi

2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit edildi. Tebliğ 24.11.2022 tarih 32023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devamını Oku
Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması durumu

Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması durumu

Ticari defterlerin delil olma durumunun HMK ve TTK hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi.

Devamını Oku
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.11.2022 tarih 32010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Devamını Oku
Facebook üzerinden alınan reklam hizmetinin vergisel boyutu

Facebook üzerinden alınan reklam hizmetinin vergisel boyutu

Facebook üzerinden alınan reklam hizmetinin vergisel boyutu nedir?

Devamını Oku
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7420 Sayılı Kanun)

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7420 Sayılı Kanun)

7420 sayılı Kanun 09.11.2022 tarih 32008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Kısmi tevkifata tabi işlemlerde mal iadeleri ve matrah değişiklikleri ile ilgili düzeltme işlemleri

Kısmi tevkifata tabi işlemlerde mal iadeleri ve matrah değişiklikleri ile ilgili düzeltme işlemleri

Tevkifat kapsamına alınan işlemlerde ortaya çıkan mal iadeleri ve matrah değişiklikleri ile ilgili olarak yapılacak işlemler.

Devamını Oku
SGK elektronik tebligat uygulaması

SGK elektronik tebligat uygulaması

Uygulama 01.11.2022 tarihi itibarıyla tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayacaktır.

Devamını Oku
2022 3 üncü dönem kurum geçici vergide kur korumalı istisnasından yararlanılacak

2022 3 üncü dönem kurum geçici vergide kur korumalı istisnasından yararlanılacak

6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 üncü dönem geçici vergi kapsama dahil edildi.

Devamını Oku
Demir çelik ürünlerinde tevkifat 4/10'dan 5/10'a yükseltildi

Demir çelik ürünlerinde tevkifat 4/10'dan 5/10'a yükseltildi

25.10.2022 tarih 31994 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğin 2, 3, 4, ve 6 ncı maddeleri izleyen ay başından itibaren yürürlüğe girecek.

Devamını Oku
Danıştay götürü gidere de son noktayı koydu!

Danıştay götürü gidere de son noktayı koydu!

Götürü gider uygulaması ile ilgili olarak GVK’nın 40/1. Maddesinde yer alan düzenlemedir.

Devamını Oku
Vergi cezalarında indirim uygulaması

Vergi cezalarında indirim uygulaması

VUK'nın 376 ncı maddesi hükümlerine göre; vergi ziyaı cezası, usulsüzlük cezası ve özel usulsüzlük cezalarında indirim uygulaması.

Devamını Oku
Gayrimenkulde özel matrahtan haksız yararlanan yandı!

Gayrimenkulde özel matrahtan haksız yararlanan yandı!

Bu uygulama, yararlananlara ciddi KDV avantajı sağlıyor.  Bunun için öncelikli şart, taşınmaz ticareti yetki belgesinin alınması.

Devamını Oku
Torba Kanun Teklifi Meclise sunuldu

Torba Kanun Teklifi Meclise sunuldu

İlgili kanun teklifi 07/10/2022 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Komisyonda görüşmeler devam etmektedir.

Devamını Oku
Serbest bölgelerde şirket kurmanın avantajları ve şirket kuruluşu

Serbest bölgelerde şirket kurmanın avantajları ve şirket kuruluşu

Serbest bölgelerde şirket kurmanın avantajları nelerdir? Kuruluş işlemleri için neler yapılması gerekmektedir?

Devamını Oku
İşten çıkış kodlarına göre işsizlik maaşı alınabilecek durumlar

İşten çıkış kodlarına göre işsizlik maaşı alınabilecek durumlar

İşçinin hangi sebeple işten çıktığına veya çıkarıldığına yani SGK’ya bildirilmiş olan işten çıkış koduna da bakılmaktadır.

Devamını Oku
Kısmi tevkifata tabi teslim ve hizmetlerden doğan kur farklarının muhasebeleştirilmesi

Kısmi tevkifata tabi teslim ve hizmetlerden doğan kur farklarının muhasebeleştirilmesi

Kısmi tevkifata tabi teslim ve hizmetlerden doğan kur farkları nasıl muhasebeleştirilir? Özellikli durumlar nelerdir?

Devamını Oku
Çözülemeyen devreden KDV sorunu

Çözülemeyen devreden KDV sorunu

Tasarı Meclis'e sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Genel Kurul'a geldi. Reddedildi.

Devamını Oku
Kur Korumalı Mevduat Sisteminde değişiklik yapıldı

Kur Korumalı Mevduat Sisteminde değişiklik yapıldı

Yapılan değişikliğe göre 31.12.2021 ila 30.09.2022 tarihleri arasında mevcut olan DTH'ları hesap sahibinin talebi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilebilecek.

Devamını Oku

77 kayıttan 1 - 21 arasındaki kayıtlar gösteriliyor