Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Sosyal Medya İçerik Üreticileri İle Uygulama Geliştiricilerinin Elde Ettiği Kazançların Vergilendirilmesi

Sosyal Medya İçerik Üreticileri İle Uygulama Geliştiricilerinin Elde Ettiği Kazançların Vergilendirilmesi

Youtube, TikTok, Twitch, X gibi sosyal medya platformları üzerinden elde edilen kazançlar nasıl vergilendirilmektedir? Bu kazançlar için istisna uygulanmakta mıdır?

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50)

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50)

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) 10/02/2024 tarih 32456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tevkifat sınırı işlemin yapıldığı yıla ilişkin belirlenen fatura düzenleme sınırı olarak belirlendi.

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Notlar

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Notlar

Enflasyon düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu taslakta yapılan açıklamalardan özetlenmiştir.

Katma Değer Vergisi Nedir, Hangi Dönemlerde Beyan Edilir?

Katma Değer Vergisi Nedir, Hangi Dönemlerde Beyan Edilir?

Katma Değer Vergisi (KDV) dolaylı bir bir vergidir. KDV mal teslimi ve hizmet ifalarından doğmaktadır. Vergiyi doğuran olayın tekemmül etmesiyle KDV hesaplanmaktadır.  KDV hesaplamalarında %1, %10 ve %20 olmak üzere üç farklı oran söz konusudur.

KDV İadesi Nedir, Hangi Durumlarda KDV İadesi Alınabilir?

KDV İadesi Nedir, Hangi Durumlarda KDV İadesi Alınabilir?

KDV iadesi indirimli orana tabi işlemlerden doğmaktadır. Devlet, bazı mal teslim ve hizmet ifalarında indirimli oran uygulamaktadır. Mal teslimi ve hizmet ifaları için yüklenilen KDV belli şartlar altında mükelleflere iade edilmektedir.

Vergi Kanunlarında Yer Alan Gecikme Faizi Oranı %2,5'tan %3,5'a yükseltildi

Vergi Kanunlarında Yer Alan Gecikme Faizi Oranı %2,5'tan %3,5'a yükseltildi

Vergi kanunlarında yer alan gecikme faizi, gecikme zammı, pişmanlık zammı oranı 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla %2,5'tan %3,5'a, tecil faiz oranı ise %24'ten %36'ya yükseltildi.

Maliye Yurt Dışı Şüpheli Alacakla İlgili Görüşünü Esnetti

Maliye Yurt Dışı Şüpheli Alacakla İlgili Görüşünü Esnetti

Tahsil edilemeyen yurt dışı alacaklarına karşılık ayrılabilmesi için ilgili ülkede dava veya icra yoluna başvurulması gerekmektedir.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir, Hangi Vergiler Uzlaşma Kapsamındadır?

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir, Hangi Vergiler Uzlaşma Kapsamındadır?

Vergi incelemelerine dayanılarak mükellefler adına tarh edilecek vergiler ve vergi asıllarına bağlı vergi ziyaı cezaları ile özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamındadır.

Kayıt Dışıyla Mücadele İçin Akaryakıt İstasyonlarına Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kurulacak

Kayıt Dışıyla Mücadele İçin Akaryakıt İstasyonlarına Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kurulacak

Akaryakıt istasyonları, TTO’ları temin ederek en geç 31/12/2024 tarihine kadar taktıracaktır.

E-Defter ve E-Belgelerin Vergi İncelemesine Yetkili Olanlara İbraz Edilmemesi Fiili Gizleme Suçunu Oluşturur Mu?

E-Defter ve E-Belgelerin Vergi İncelemesine Yetkili Olanlara İbraz Edilmemesi Fiili Gizleme Suçunu Oluşturur Mu?

E-defter ve e-belgeler GİB'de mevcut ve ulaşılabilir olduğundan bahisle ibraz edilmesine gerek olmadığı ileri sürülebilir mi?

İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve Bu Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumların Kazançlarında İndirim Uygulaması

İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve Bu Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumların Kazançlarında İndirim Uygulaması

7412 sayılı Kanunla kurulan İFM bölgesinde  faaliyette bulunan kurumlara bölgede elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi indirimi imkanı getirilmiştir.