Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve Bu Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumların Kazançlarında İndirim Uygulaması

İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve Bu Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumların Kazançlarında İndirim Uygulaması

7412 sayılı Kanunla kurulan İFM bölgesinde  faaliyette bulunan kurumlara bölgede elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi indirimi imkanı getirilmiştir.

Fatura Düzenlenirken KDV Oranının Eksik Hesaplanması Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesini Gerektirir Mi?

Fatura Düzenlenirken KDV Oranının Eksik Hesaplanması Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesini Gerektirir Mi?

VUK'ta fatura düzenlenirken KDV oranının eksik hesaplanması özel usulsüzlük cezası kesilmesi gereken eylemler arasında gösterilmediğinden özel usulsüzlük cezası kesilemez.

Başkasının Kredi Kartıyla Yapılan Ödemelerde Belge Düzeni

Başkasının Kredi Kartıyla Yapılan Ödemelerde Belge Düzeni

Üçüncü kişilere ait kredi kartı ile fatura bedelinin ödenmesi ancak; satıcı, alıcı ve kredi kartı sahibi (üçüncü kişi) bir arada ve fiilen satış esnasında bulunması halinde veya kredi kartı sahibi ile birlikte düzenleyecekleri talimat formu ile mümkündür.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)  Boş Olsa Bile Verilmeli Mi?

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP) Boş Olsa Bile Verilmeli Mi?

Sonraki ay veya aylarda beyana tabi işlem yoksa beyannamenin; “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek boş gönderilmesi gerekmektedir.

Azami yedi günden fazla geriye dönük fatura düzenlenirse ceza kesilemez

Azami yedi günden fazla geriye dönük fatura düzenlenirse ceza kesilemez

Faturanın azami yedi gün içinde düzenlenmemesi fiiline VUK'da ceza öngörülmemiştir.

İstisna ve İndirimden Yararlanan Kurumlara Ek Vergi Getirildi

İstisna ve İndirimden Yararlanan Kurumlara Ek Vergi Getirildi

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2022 kurum kazançlarına bir defa uygulanmak üzere ek deprem vergisi getirilmiştir.