Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Bağ-Kur Prim İndirim/Teşvik Tutarları ve Yararlanma Şartları Nelerdir?

  • 126 02 Kasım 2023, 08:13

İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, prime esas kazanç üzerinden beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazinece karşılanmaktadır.

Yararlanma Şartları

- Primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması ya da borçlarını taksitlendirmesi/yapılandırması ve taksitlendirmenin/yapılandırmanın devam etmesi gerekmektedir.

4/b (Esnaf, şirket ortağı) 5 Puan Prim Teşviki

SPEK ALT SINIRINDAN
Teşviksiz Tutar Teşvik Tutarı Teşvik Sonrası Tutar
%34,50 %5 %29,5
3.452,76₺ 500,40₺ 2.952,36₺
SPEK ÜST SINIRINDAN
Teşviksiz Tutar Teşvik Tutarı Teşvik Sonrası Tutar
%34,50 %5 %29,5
25.895,70₺ 3.753,00₺ 22.142,70₺

4/b (Tarım) 5 Puan Prim Teşviki

SPEK ALT SINIRINDAN
Teşviksiz Tutar Teşvik Tutarı Teşvik Sonrası Tutar
%34,50 %5 %29,5
4.628,00₺ 670,73₺ 3957,28₺
SPEK ÜST SINIRINDAN
Teşviksiz Tutar Teşvik Tutarı Teşvik Sonrası Tutar
%34,50 %5 %29,5
34.710,07₺ 5.030,45₺ 29.679,63₺