Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Gerçek usulden basit usulde vergilendirmeye geçiş

  • 2146 16 Ağustos 2022, 08:25

Gerçek usulde vergilendirmeden basit usulde vergilendirmeye geçişe ilişkin usul ve esaslar 283 no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 93 no'lu Gelir Vergisi Sirküsünde açıklanmıştır.

Gerçek usulde vergilendirmeden basit usulde vergilendirmeye geçiş ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için, aşağıdaki tebliğ ve sirküleri inceleyebilirsiniz.

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (SeriNo:283)
- Gelir Vergisi Sirküleri/93

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir