Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

İşten çıkış kodlarına göre işsizlik maaşı alınabilecek durumlar

  • 6621 07 Ekim 2022, 12:49

İşten ayrılanlara işsizlik maaşı ödenebilmesi için gerekli diğer şartlar yanında işçinin hangi sebeple işten çıktığına veya çıkarıldığına yani SGK’ya bildirilmiş olan işten çıkış koduna da bakılmaktadır.

İşten çıkan veya çıkarılan işçinin işsizlik ödeneği (maaşı) alabilmesi için gerekli şartların başında; işten ayrılma tarihinden önceki son üç yıl içerisinde en az 600 prim günü olması ve son 120 günü sigortalı çalışarak geçirmiş olması (hizmet akdinde son 120 gün içinde kesinti olmaması) şartlar aranmaktadır. Ayrıca İŞKUR, işsizlik maaşı için başvuran kişinin bu iki şart yanında hangi sebeple işten çıktığına veya çıkarıldığına da bakmaktadır. Bunun tespitini ise işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesindeki işten çıkış bilgilerini esas alarak yapmaktadır. Bu bildirgede de işten çıkış sebebi kod girilerek belirtilmekte olup, bu kodlar Pratik Bilgiler / SGK İşten Çıkış Kodları sayfasında yer almaktadır.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesindeki “15 – Sigortalının işten ayrılış nedeni (kodu)” bölümüne girilen işten çıkış koduna göre çalışanın işsizlik maaşı alabileceği veya alamayacağı durumlar ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Not:  29 numaralı işten çıkış kodu SGK tarafından 1 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılmış, yerine 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 numaralı işten çıkış kodları getirilmiştir. 

Bildirgede Belirtilen İşten Çıkış Kodu

İŞKUR Sistemindeki Karşılığı

İşsizlik Ödeneği (Maaşı) Alıp Alamayacağı

01

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

02

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

03

İstifa

Alamaz

04

4447/a

Alır

05

4447/d

Alır

08

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

09

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

10

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

11

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

12

Askerlik

Alır

13

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

14

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

15

4447/a

Alır

16

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

17

4447/e

Alır

18

4447/e

Alır

19

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

20

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

21

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

22

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

23

4447/b

Alır

24

4447/b

Alır

25

4447/b

Alır

26

İşçinin Kusuru

Alamaz

27

4447/c

Alır

28

4447/c

Alır

29

İşçinin Kusuru

Alamaz

30

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

31

4447/g

Alır

32

4447/f

Alır

33

4447/b

Alır

34

4447/e

Alır

35

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

36

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz
(İşyerinin KHK ile kapatılması nedeniyle fesih ise hak alır)

37

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

38

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

39

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

40

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz
(Kamuya geçiş hakkı olmayanlar alır)

41

Kapsam Dışı Fesih

Alamaz

42

İşçinin Kusuru

Alamaz

43

İşçinin Kusuru

Alamaz

44

İşçinin Kusuru

Alamaz

45

İşçinin Kusuru

Alamaz

46

İşçinin Kusuru

Alamaz

47

İşçinin Kusuru

Alamaz

48

İşçinin Kusuru

Alamaz

49

İşçinin Kusuru

Alamaz

50

İşçinin Kusuru

Alamaz

Kaynak: isvesosyalguvenlik.com