Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

İstisna ve İndirimden Yararlanan Kurumlara Ek Vergi Getirildi

  • 292 09 Mart 2023, 16:04

TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkilerin giderilmesine yönelik maddeler eklendi. Bu kapsamda teklife eklenen maddeler arasında yer alan 2022 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen, istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesindeki indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden %10 oranında tek seferlik uygulanacak olan ilave deprem vergisi genel kurulda kabul edildi.

Buna göre; 

1- Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurtdışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.

2- Depremden etkilenen 11 il ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dışında tutulacak.

3- Hesaplanacak ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.

4- Hesaplanan söz konusu vergi, gider ve indirim olarak dikkate alınmayacak; kurumlar vergisi, geçici vergi ve tevkif suretiyle kesilen vergiler ile varsa yurt dışında ödenen vergiler dâhil hiçbir vergiden mahsup edilmesine imkân tanınmayacak.

5- Söz konusu verginin, ilk taksiti kurumlar vergisi ödeme süresi içinde, ikincisi ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda olmak üzere iki taksitte ödenecek.

6- Tam mükellef kurumlardan elde edilen risturn istisnası, bağış ve yardımlar gibi bazı istisna ve indirimler kapsam dışında tutulacak ve ek vergi kapsamına girmeyen mükellefler belirlenecek.

Aşağıdaki tabloda beyanname dispozisyonuna uygun olarak tüm istisna ve indirimler sıralanarak ek vergi oranları belirtilmiştir.

Beyanname Dispozisyonu

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun İlgili Maddesi

Ek Vergi Oranı

Zarar Dahi Olsa İndirilecek İstisna ve İndirimler

İştirak Kazançları (KVK Mad. 5/1-a)

%5

En az %15 Vergi Yükü Taşıyan Yurtdışı İştirak Kazançları (KVK Mad. 5/1-b)

%5

Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri  Satış Kazançları (KVK Mad. 5/1-c)

%10

Emisyon Primi Kazancı (KVK Mad. 5/1-ç)

%10

Y. Fon ve Ort. Portföy İşl. Kazancı (KVK Mad. 5/1-d)

%10

Taşınmaz ve İşt. His. ile Kurucu Sen., İnt. Sen. ve R.
Hakları Stş. Kazancı (KVKMad. 5/1-e)

%10

Bank. Fin. Kir. ya da Fin. Şir. veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumların Taş.ve İşt. His ile Kur. Sen. İnt. San.ve R. Hak. Sat. Kaz. (KVK Mad. 5/1-f)

%10

Yurtdışı Şube Kazançları (KVK Mad.5/1-g)

%10

Yurtdışı İnşaat ve Onarma İşlerinden Sağlanan Kazançlar (KVK Mad. 5/1-h)

%10

Eğ. Öğ. Kur. Öz. Kreş ve Gün. Bakım. ile Rehabilitasyon Mrkz. Kazançları (KVK Mad. 5/1-ı)

%10

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-j)

%0

Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlar İstisna (KVK Mad. 5/1-k)

%0 

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK Mad. 5/B)

%10

Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar

%10

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazanç

%10

TUGS'a Kayıtlı Gemilerin İşletilmesi ve Devrinden Sağlanan Kazançlar

%10

7143 S. Kanun Kapsamındaki Yurtdışı İstisna Kazançlar

%10

Diğer İndirimler ve İstisnalar

%10

Kur Koruma Kazanç İstisnaları (KVK Geç Mad. 14)

%0 

Beyanname Dispozisyonu

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun İlgili Maddesi

Ek Vergi Oranı

Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler

Risturnlar (KVK Mad. 5/1-i)

%0

AR-GE İndirimi (KVK Mad. 10/1-a)

%10

AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3)

%10

AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3/A)

%10

Tasarım İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3)

%10

Sponsorluk Harcamaları (KVK Mad. 10/1-b)

%0

Bağış ve Yardımlar (KVK Mad. 10/1-c)

%0

Bağış ve Yardımlar (KVK Mad. 10/1-ç)

%0

Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yard. (KVK Mad. 10/1-d)

%0 

Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar (KVK Mad. 10/1-e)

%0 

Türkiye Kızılay Derneğine ve Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (KVK Mad. 10/1-f)

%0 

Girişim Sermayesi Fonu (KVK Mad. 10/1-g)

%0 

Türkiye’den Yurtdışı Mukim Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Hizmetlerden Sağlanan Kazançların %50’si (KVK Mad.10/1-ğ)

%10

Korumalı İşyeri İndirimi (KVK Mad. 10/1-h)

%0 

Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi (KVK Mad. 10/1-ı)

%10

Teknogirişim Sermaye Desteği İndirimi (5746 s. Kanun Mad. 3/5)

%10

Teknokent Sermaye Desteği İndirimi (4691 s. Kanun Geçici Mad. 4)

%10

Kapadokya Alanı Başkanlığına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları

%10

Yatırım İndirimi İstisnası (GVK Geç Mad. 61)

%0 

Diğer İndirimler

%10

KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

%10

Tabloyu PDF olarak indirmek için buraya tıklayınız.

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

YASAL UYARI : İnternet sitemizde yer alan yazıların tüm hakları saklıdır. Ancak yazar ve site kaynağının aktif linkine yer verilerek alıntı yapılabilir. YAZILAR AYNEN YAYIMLANAMAZ. Aksi yönde eylemler hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki tazminat ve ceza hükümlerinin uygulanması için hukuki süreçler başlatılacaktır.