Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Katma Değer Vergisi Nedir, Hangi Dönemlerde Beyan Edilir?

  • 452 22 Kasım 2023, 12:11

KDV Beyannamesi Nedir?

Katma Değer Vergisi (KDV) dolaylı bir bir vergidir. KDV mal teslimi ve hizmet ifalarından doğmaktadır. Vergiyi doğuran olayın tekemmül etmesiyle KDV hesaplanmaktadır.  KDV hesaplamalarında %1, %10 ve %20 olmak üzere üç farklı oran söz konusudur.

Malı satan veya hizmet ifasını gerçekleştiren taraf, sattığı  mala veya ifa ettiği hizmete ilişkin olarak ilgili taraftan mal bedeli veya hizmet ifasıyla birlikte KDV'yi de tahsil etmekte, tahsil ettiği vergiyi beyanname ile vergi dairesine beyan edip ödemektedir. 

(I) Sayılı Listede yer alan teslim ve hizmetler için %1,
(II) Sayılı Listede yer alan teslim ve hizmetler için %10,
Bu listelerin dışında kalan teslim ve hizmetler için %20 oranında KDV uygulanır. 

Dönem içerisinde teslim ve hizmetler için öngörülen KDV oranlarına göre hesaplanan KDV’den mal ve hizmet alımları için yüklenilen KDV’ler düşüldükten sonra kalan tutar KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenir. Fazlaya ilişkin tutar olması halinde ise bu tutar sonraki dönemlere devreder.

KDV Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

KDV Beyannamesinde beyannamenin beyan edileceği vergi dairesi ve dönem tipi ile mükellefin vergi kimlik no.su, e-posta adresi, irtibat no.su ve ad/soyad veya unvanı bilgilerine yer verilir.

Dönem içerisinde KDV’ye konu olan teslim ve hizmetler beyannamenin ilgili bölümlerine yazılır. KDV beyannamesi “Matrah ve Vergi Bildirimi”, “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler”, “İndirimler”, “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Dağılım Tablosu”, “Diğer İstisna ve İndirimler”, “Diğer İndirimler”, “Diğer Bilgiler” ve “Beyannameyi Düzenleyen” bölümlerinden oluşur.  Beyanname düzenleme programı aracılığıyla da düzenlenebilen KDV beyannamesi bağlı olunan vergi dairesine e-beyanname aracılığıyla beyan edilir.

KDV beyannamesi genel olarak aylık olarak beyan edilmektedir. Ancak, bazı nakliyeciler, konut yapı kooperatifleri, istisnadan vazgeçen basit usule tabi mükellefler KDV beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde beyan etmeleri mümkündür.

KDV Beyannamesinin Türleri Nelerdir?

1 Nolu KDV Beyananmesi,

2 Nolu KDV Beyannamesi,

3 Nolu KDV Beyannamesi,

4 Nolu KDV Beyannamesi,

5 Nolu KDV Beyannamesi,

olmak üzere 5 çeşit KDV beyannamesi bulunmaktadır.

KDV Beyannamesinin Dönemleri ve Ödeme Süresi Nedir?

KDV beyanannamesi aylık ve üçer aylık dönemler halinde beyan edilir. Üçer aylık KDV Beyannamesi dönemleri aşağıdaki gibidir.

  1. Dönem : Ocak-Şubat-Mart
  2. Dönem: Nisan-Mayıs-Haziran
  3. Dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül
  4. Dönem: Ekim-Kasım Aralık

KDV Beyannamesi, aylık ve üçer aylık dönemi takip eden ayın 28’inci günü akşamına kadar beyan edilir aynı süre içinde ödenir.

KDV Nasıl Hesaplanır?

KDV hesaplamaları iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birincisi KDV hariç değer üzerinden KDV tutarının hesaplanması diğeri ise KDV dahil tutardan KDV'nin hesaplanmasıdır. KDV hesaplamalarında %1, %10 ve %20 oranları kullanılır.

KDV hariç tutarını hesaplarken;
KDV hesaplaması yapacağınız tutarı belirleyin.
Belirlediğiniz tutarı, seçtiğiniz oran ile çarpın ve bulduğunuz sonucu belirlediğiniz tutara ekleyin.

Örneğin; 100 TL’lik ve %20 vergiye tabi bir ürünün KDV hesabı şu şekilde olacaktır. 100 TLX %20 = 20 TL’dir. Bu durumda, bu malın KDV dahil tutarı, 100 TL + 20 TL = 120 TL olur.

KDV dahil toplam tutarı hesaplarken;
KDV dahil olarak alacağınız tutarı belirleyin.
Uygulanmakta olan KDV oranlarından birini seçin ve (1+KDV ORANI) formülünü esas alarak belirlediğiniz orana 1 ekleyin.  Belirlediğiniz KDV dahil tutarı formülle oluşturduğunuz rakama bölün.

Örneğin; KDV dahil 120 TL’lik bir malın KDV oranı  %20 olsun. (1+%20)=1,20 oranını belirledik. KDV dahil  tutar olan 120 TL’yi 1,20’ye böldüğümüzde KDV hariç tutar olan 100 TL’ye ulaşmış oluruz.  

KDV Beyannamesi Beyan Edilmez İse Ne Olur?

KDV beyannamesi yasal süresi içerisinde beyan edilmemesi halinde 213 Sayılı VUK hükümlerine göre usulsüzlük cezası uygulanır.

KDV Yasal Süresinde Ödenmezse Ne Olur?

KDV’nin yasal süresinde ödenmemesi halinde 6183 Sayılı yasaya göre gecikme zammı tahsil edilir.

Sorunuz varsa
, sorunuzu buradan ekleyebilirsiniz. Sorunuz değerlendirildikten sonra en kısa sürede tarafınıza geri bildirim yapılacaktır. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

YASAL UYARI : İnternet sitemizde yer alan yazıların tüm hakları saklıdır. Ancak yazar ve site kaynağının aktif linkine yer verilerek alıntı yapılabilir. YAZILAR AYNEN YAYIMLANAMAZ. Aksi yönde eylemler hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki tazminat ve ceza hükümlerinin uygulanması için hukuki süreçler başlatılacaktır.