Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

KDV İadesi Nedir, Hangi Durumlarda KDV İadesi Alınabilir?

  • 496 17 Kasım 2023, 15:01

KDV iadesi indirimli orana tabi işlemlerden doğmaktadır. Devlet, bazı mal teslimi ve hizmet ifalarında indirimli oranlı KDV uygulamaktadır. Bu mal teslimi ve hizmet ifaları için yüklenilen KDV’ler belli şartlar altında mükelleflere maliye idaresi tarafından iade edilmektedir.

Konuyu biraz detaylandırıralım. 

KDV İadesi Nedir?

KDV iadesi, herhangi bir işletmenin yüklenmiş olduğu KDV'yi son tüketiciye yansıtamadığı durumlarda, yüklendiği KDV ile tahsil ettiği KDV arasındaki KDV farkını devletten talep etmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle KDV iadesinde, işletmenin satış yapmış olduğu son müşteri dışında kimsenin üzerinde KDV yükü kalmaması amaçlanmaktadır. Böylelikle tüm üretim, tüketim ve dağıtım zinciri içerisindeki vergi yükü nihai tüketici üzerinde kalmaktadır. Diğer taraftan, her durumda iade almak mümkün olmayabilir. Şöyle ki, KDV iadesinin hangi durumlarda mümkün olduğu ve hangi durumlarda mümkün olmadığı KDV Kanununda belirtilmiştir.

Bu kavramın daha iyi anlaşılabilmesi için KDV iadesine şöyle bir örnek verebiliriz.

Diyelim ki, siz fırın işletme sahibisiniz ve %20 KDV ödeyerek odun satın aldınız. Almış olduğunuz bu odunu ekmek üretiminde kullandınız. Ürettiğiniz ekmeği %1 oranında KDV ile sattınız. Yüklendiğiniz KDV %20 satıştan tahsil ettiğiniz KDV ise %1 bu durumda  %19 oranında KDV yükü sizin üzerinizde kalmış oldu. Oysa KDV nihai tüketici üzerinde kalmalıydı, üretici ve/veya satıcının üzerinde KDV yük olarak kalmamalıydı. İşte bu %19 oranındaki KDV yükü Maliye İdaresi tarafından belli koşullar altında mükellefe KDV İadesi olarak iade edilmektedir. 

KDV iadesini Kimler Alabilir?

KDV iadesi talebinde bulunabilecek kişiler, Türkiye'de KDV mükellefi olan işletmelerdir. Bu kapsamda ticari faaliyetlerini gerçekleştiren şirketler, işletmeler, dernekler ve vakıflar KDV iadesi için başvurabilirler.

KDV İadesi Başvurusu Nereye Yapılır?

- KDV Listesi,
- Yüklenilen KDV Listesi,
- Satış Faturaları Listesi,
- Gümrük (Çıkış) Beyannamesi Listesi
gibi listeler ve KDV iade talebi için ibrazı gereken listelerin internet vergi dairesi üzerinden mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir.

KDV İadesi Alınabilecek Teslim ve Hizmetler Nelerdir?

KDV iadesi alınabilecek olan durumlar oldukça uzun bir liste oluşturmaktadır. Söz konusu durumla Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Söz konusu Tebliğe göre iadenin alınabileceği durumlar şu şekilde listelenmiştir:

- Herhangi bir malın ya da hizmetin ihracatı,
- Ulusal güvenliği ilgilendiren hizmet ve teslimler,
- Platin, gümüş, altın ve değerli madenlerin arama ve zenginleştirme faaliyetleri,
- İhtisas ve ticaret borsaları kullanılarak yapılan ürün senetlerinin ilk teslimi,
- Hava ve gemi limanlarında gerçekleştirilen hizmetler,
- Petrol arama faaliyetleri,
- Hava ya da gemi limanlarının inşa edilmesi, genişletilmesi ya da yenilenmesi,
- Kızılay’a yapılan ya da Kızılay’ın yapmış olduğu teslim ve hizmetler,
- Bakanlıkça tescillenmiş olan gübre üreticilerine, gübrelerin ve içerisinde yer alan hammaddelerin teslimi,
- İşyeri ve konut gibi alanların ilk teslimi,
- İhracat faaliyeti gerçekleştiren motorlu araçların mazot alımları,
- Türkiye üzerinden gerçekleştirilen ya da Türkiye ve yabancı ülkeler arasına gerçekleşen taşıma faaliyetleri,
- Yurt içinde teslimi KDV istisnasına tabi olan ithalat ürünleri,
- Uluslararası kuruluşlara yapılan hizmet ve teslimler,
- Büyükelçilik ya da konsolosluklara yapılan teslim ve hizmetler,
- Gümrük vergisinden muaf tutulmuş olan ürünler,
- Yabancı devletlerin konsolosluk çalışanlarına ya da Türkiye’de bulunan uluslararası kurum çalışanlarına yapılmış olan teslim ve hizmetler,
- Kanunların belirlemiş olduğu sınırlar içerisinde bulunan büyük yatırımlar,
- Yap, işlet, devret modeli ile oluşturulmuş ya da kiralama ile yaptırılmış olan kamu projeleri,
- Engelliler tarafından kullanılan motorlu araçlar ve gereçler,
- Uluslararası kuruluşlara, bu kuruluşlara bağlı fonlara, temsilciliklere ya da programlara yapılmış olan teslim ve hizmetler,
- İstanbul’da Acil Durum Hazırlık Projesi ve Sismik Riskin Azaltılması projeleri kapsamında yapılmış ya da yapılacak olan teslim ve hizmetler,
- Teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenmiş olan bölgelere gerçekleşen teslim ve hizmetler.

Bu uzun liste içerisinde bulunan tüm faaliyetler sonrasında iade talep edilebilmektedir. Söz konusu iadeyi alabilmek için hazırlanması gereken belgeler sözkonusudur. 

KDV İadesi Almak İçin Gerekli Belge ve Listeler Nelerdir?

Mükelleflerin iade alabilmesi için 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 11, 13 ve 29’uncu maddelerine göz atmak gerekir. Söz konusu maddelerde belirtilmiş olan durumlara göre hazırlanması gereken belgeler de farklılık gösterebilmektedir. Belirtilmiş olan maddelere göre hazırlanması gereken belgeler Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde belirtilmiştir. Genel itibarıyla belgeler şu şekildedir:

11’inci maddeye göre iade talebinde bulunabilmek için gerekli olan belgelar;

- Standart bir iade talep dilekçesi,
- Satış ya da hizmet faturalarının tam listesi,
- Gümrük beyannamesi ya da listesi (Eğer ihracat serbest bölgeye yapılmış ise bölge işlem formu ya da ihracat işlemi posta ya da kargo yolu ile gerçekleşmişse, elektronik ticaret gümrük beyannamesi),
- İhracatın beyan edilmiş olduğu döneme ait indirim talep edilen KDV listesi,
- Yüklenilen KDV listesi,
- İade talebinde bulunulan KDV’nin hesaplama tablosu.

13’üncü maddeye göre iade işlemi için gerekli olan belgelar;

- Standart iade talep dilekçesi,
- İndirim talep edilen KDV listesi (İstisnanın beyan edildiği döneme ait),
- İade talebinde bulunulan KDV hesaplama tablosu,
- Satış faturalarının tam listesi,
- İade hakkını yaratmış olan işlemin yüklendiği KDV listesi,
- Vergi dairesinden alınacak olan istisna belgesinin örneği.

 29’uncu maddeye göre iade işleminde istenen belgelar;

- Standart iade talebi dilekçesi,
- İndirimli KDV oranına tabi olan işlemlerin yapıldığı yılda, bu işlemlere ait alış ve satış faturaları ile benzeri belgelerin listesi,
- Yıllık iade tutarının ne kadar olduğunun hesaplanmasına ilişkin tablo,
- Yıl içerisinde mahsup edilmiş olan tutarların aylık olarak gösterildiği tablo.

Eğer siz de iade talebinde bulunacaksanız, iade talep edeceğiniz işlemin hangi madde içerisinde yer aldığını tespit etmeli ve iade talebi oluşturmak için yukarıda belirtmiş olduğumuz belgeleri hazırlamalısınız.

Sorunuz varsa, sorunuzu buradan ekleyebilirsiniz. Sorunuz değerlendirildikten sonra en kısa sürede tarafınıza geri bildirim yapılacaktır. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

YASAL UYARI : İnternet sitemizde yer alan yazıların tüm hakları saklıdır. Ancak yazar ve site kaynağının aktif linkine yer verilerek alıntı yapılabilir. YAZILAR AYNEN YAYIMLANAMAZ. Aksi yönde eylemler hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki tazminat ve ceza hükümlerinin uygulanması için hukuki süreçler başlatılacaktır.