Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

KDV Tevkifat Sınırının Değiştiğine İlişkin Yanlış Anlaşılmaya Yönelik Açıklama

  • 5809 22 Ocak 2024, 22:45

Bazı haber ve sosyal medya paylaşımlarında, halen 2.000,00-TL olarak uygulanmakta olan KDV tevkifatı sınırının 18.01.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 49 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile 10.000,00-TL’ye yükseltildiği bilgisinin yer aldığı görülmektedir.

Ancak söz konusu düzenleme ile yükseltilen sınır KDV tevkifatı ile ilgili değil, bavul ticaretindeki satılan malların bedelleri toplamına ilişkin olan bedeldir. Başka bir anlatımla 18.01.2024 tarihi itibariyle KDV tevkifatı sınırı halen 2.000,00-TL’dir.

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde görüş ve önerilere açılmış olan 50 Seri Nolu Tebliğ taslağına göre, kısmi tevkifata tabi diğer işlemlerle birlikte avukatlık hizmetlerindeki KDV tevkifatı sınırının da (2024 yılı için) 6.900,00-TL’ye yükseltilmesinin ve bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasının planlandığı görülmektedir.

Söz konusu tebliğ taslağı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinde, konuyla ilgili ayrıca bir duyuru yapılarak mükelleflerimiz bilgilendirilecektir. O zamana kadar KDV tevkifatı sınırının 2.000,00-TL olarak uygulanmasına devam edilmesi gerekmektedir.

Mükelleflerimizin dikkatine sunarız. 

Not:
1- Yukarıda bahsi geçen taslak,  KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  10/02/2024 tarih 32456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ ile yapılan değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz.

2- 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla KDV Genel Uygulama Tebliğ değişikliği ile KDV tevkifatlı fatura düzenleme sınırı, fatura düzenleme sınırına eşitlendi. 2024 yılı için fatura düzenleme sınırı 6.900-TL olduğundan, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren KDV tevkifatlı fatura düzenleme sınırı 6.900-TL oldu.

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir 

YASAL UYARI : İnternet sitemizde yer alan yazıların tüm hakları saklıdır. Ancak yazar ve site kaynağının aktif linkine yer verilerek alıntı yapılabilir. YAZILAR AYNEN YAYIMLANAMAZ. Aksi yönde eylemler hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki tazminat ve ceza hükümlerinin uygulanması için hukuki süreçler başlatılacaktır.