Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Konkordato Gider Avansı Tarifesinde Değişiklik Yapıldı

  • 367 11 Ağustos 2023, 12:06

11.08.2023 tarih 32276 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Konkordato Gider Avansı Tarifesi" adlı tebliği ile konkordato gider avanslarında 11.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.

Tebliğin 4 üncü maddesine göre; 

Konkordato gider avansı miktarı

(1) Talep eden;
a) Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri,
b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 1.000,00 Türk Lirası,
c) Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı,
ç) İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için elli adet iadeli taahhütlü posta ücreti,
d) Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı,
e) Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.300,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan, geçici mühlet süresini kapsayacak şekilde, beş aylık ücret tutarı,
f) Diğer iş ve işlemler için 700,00 Türk Lirası,
g) İflasa tabi olanlar yönünden 25.000,00 Türk Lirası iflas gideri,

toplamını avans olarak öder.

(2) İflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.

Ek: Konkordato Gider Avansı Tarifesi

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

YASAL UYARI : İnternet sitemizde yer alan yazıların tüm hakları saklıdır. Ancak yazar ve site kaynağının aktif linkine yer verilerek alıntı yapılabilir. YAZILAR AYNEN YAYIMLANAMAZ. Aksi yönde eylemler hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki tazminat ve ceza hükümlerinin uygulanması için hukuki süreçler başlatılacaktır.