Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Kur Korumalı Mevduat Sisteminde değişiklik yapıldı

  • 329 30 Eylül 2022, 09:05

30/09/2022 tarih 31969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:221/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/27) ile 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1)Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/9/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

Yapılan değişiklik 30/09/2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir