Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Mikro ihracat nedir, nasıl yapılır?

  • 351 13 Temmuz 2022, 10:44

Mikro İhracat Nedir?

Mikro ihracat tutarı 15 bin eurodan düşük olan yurt dışı satışlarını kapsayan bir ticaret modelidir. Bu tutar, tek seferde yapılan satış tutarıdır. Yani belirli bir dönem içerisindeki toplam tutarın değil, yapılan tek seferlik bir satışın 15 bin eurodan az olması gerekir. Ayrıca bu tutara KDV dâhil değildir. Mikro ihracat limitleri tutarla sınırlı değildir. Gönderilecek olan ürünlerin ağırlığı da mikro ihracatın tanımına konu olur. Buna göre bir ihracatın mikro olması için, yapılan satıştaki ürünlerin ağırlığının 300 kilogramdan az olması gerekir. 

İhracatın mikro ölçeklerde yapılabilmesini mümkün kılan bu ticaret modeli, özellikle e-ticaret firmaları için kullanışlıdır. B2B gibi toptan satışın yapıldığı bir modelde şartlar, klasik ihracatı karşılayabilecek nitelikte olabilir. Fakat B2C için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Doğrudan tüketiciye satış yapıldığında, ürünler tutar ve miktar olarak düşük seviyede kalır. Mikro ihracatın kapsamı ise tam da bu gibi iş modellerine uygundur. Ayrıca bu ihracat modelinin ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile yapılması da e-ticarete olan uygunluğunu artırır. 

Mikro İhracat Nasıl Yapılır?

Mikro ihracat sınırı olan bir ticaret modelidir. Dolayısıyla bu sınırlar çerçevesinde ihracat yapılması gerekir. En önemli mikro ihracat kuralları ise yukarıda da belirtildiği gibi tutarın 15 bin eurodan, ağırlığın ise 300 kilogramdan az olmasıdır. Bu ticaret modelini uygulamaya koyabilmek için öncelikle ürünler, bu nitelikleri taşıyor olmalıdır. Resmî süreç ise klasik ihracat göre çok daha kolay ve pratik bir şekilde ilerler, kısa sürede tamamlanır. 

Klasik ihracat yapan firmalar, doğrudan bir gümrük müşaviri ile iletişime geçmek zorundadır. Bu süreçte çok sayıda evrak hazırlanır ve çeşitli masraflar doğar. Mikro ihracatta ise gümrük müşavirine ihtiyaç duyulmaz. ETGB hazırlama ve düzenleme yetkisi olan bir kurumla iletişime geçmek yeterlidir. Söz konusu kurumlar, uluslararası taşıma yapan kargo ve lojistik firmalarıdır. Bu firmalara, mikro ölçekteki ihracata konu olan ürünlerin orijinal faturası ve İngilizce kopyası teslim edilir. İlgili firma, söz konusu ticari faaliyeti müteselsilen sorumlu olarak gerçekleştirir. Sonrasında ise vergi iadesi ile ilgili işlemler yapılarak süreç tamamlanır. 

Mikro İhracat İçin Ne Gereklidir?

Mikro ihracat şartları itibarıyla klasik modele göre daha esnektir. Fakat yine de birtakım şartlara bağlı olmak zorundadır. İhracatçıların taşıması gereken şartlardan biri elbette vergi mükellefi olmaktır. Vergi mükellefi olmak, bir kişinin ya da kurumun ticaret yapmasını yasal olarak engelleyen bir durum olmadığını gösterir. Vergi mükellefi olmak için ise şirket kuruluşu gerekir. Bu noktada şirketin ölçeği önemli değildir. Anonim ve limited şirketleri gibi şahıs şirketleri ile de mikro ölçekli ihracat yapabilmek mümkündür. Yani bireysel olarak ihracat yapmak istiyorsanız, mikro model bunu da mümkün kılar. 

Şirketin fatura kesme ve vergi bildirimi yapma yetkisi de olmalıdır. Çünkü süreç sadece yasal çerçeveler doğrultusunda kesilmiş faturalar baz alınarak yürütülür. Ayrıca yurt dışına ürün satan firmanın gümrük sistemine, e-devlet üzerinden “ihracatçı” unvanıyla kayıt yaptırması gerekir. Süreci yürütme görevi ise lisanslı lojistik ve kargo firmalarındadır. Yasaklı olanlar dışında kalan ürünlerin, çizilmiş sınırlar dâhilinde yurt dışına satılması hâlinde mikro ihracat yapılabilir. 

Mikro İhracatta Hangi Belgeler Gereklidir?

Mikro ihracat evrak konusunda avantajlı bir yöntem olsa da bazı belgelere ihtiyaç duyulur. Söz konusu belgelerden herhangi birinin eksikliği ya da belge üzerindeki bir yanlışlık, ihracat sürecinin gerçekleşmemesine yol açabilir. Bu nedenle hassas davranılmalıdır. Mikro ihracat için gerekli belgeler ise şöyle sıralanabilir:

- Dolaylı temsil yetki belgesi (bir kere hazırlanır)
- İhracat bilgi formu
- Maliye onaylı fatura ya da e-arşiv fatura
- İngilizce fatura (commerical invoice / proforma)

Mikro İhracat Faturası Nasıl Hazırlanır?

Mikro ihracat faturası hazırlanırken dikkatli davranılmalıdır. Faturanın hatasız bir şekilde hazırlanması gerekir. Bu süreçte maliye onaylı fatura ya da e-arşiv fatura düzenlenmelidir. Mikro ihracat  e-fatura ile gerçekleştirilebilen bir işlem değildir. Bu işlem için hazırlanması gereken faturada bazı bilgiler mutlaka bulunmalıdır. Faturada bulunması zorunlu olan bilgiler şunlardır:

- Alıcı firmanın tam unvanı, vergi dairesi, vergi numarası, adresi
- Gönderici firmanın tam unvanı, vergi dairesi, vergi numarası, adresi
- Ürünün menşei (Ürünlerin menşei farklı ülkeler ise her ürün için ayrı ayrı belirtilmeli.)
- Fatura tipi
- Fatura numarası
- Fatura tarihi
- Düzenlenme tarihi ve zamanı
- Gönderinin teslim şekli
- İmza ve kaşe

Mikro İhracat Faturası Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Mikro ihracat faturası hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır. Öncelikle yukarıda listelenen bilgilerin tamamı, eksiksiz ve hatasız bir şekilde faturada yer almalıdır. Bu bilgilerin faturada yer alış şekline de dikkat etmek gerekir. Diğer detaylar aşağıdaki gibidir.

- İhracat faturası KDV hariç bir şekilde hazırlanmalıdır. 
- Faturada GTİP ve menşe bilgileri ile birlikte Türkçe tanımına da yer verilmelidir.
- Adres bilgilerinde ülke adı mutlaka belirtilmelidir.
- Resmî fatura ile proforma faturadaki içerik ve değerler bire bir aynı olmalıdır.
- Sigorta ve navlun gönderici tarafından ödendi ise faturada ayrıca belirtilmelidir. 
- Hazırlanan faturanın çıktısı alınmalı, ıslak imza atılmalı, kaşelenmeli ve matbu olarak teslim edilmelidir. 

Mikro İhracat İle Neler Satılabilir?

Mikro ihracat ürünleri ile ilgili bazı kurallar ve kısıtlamalar vardır. Sadece limitleri geçemeyen ve yasaklı listede olmayan ürünlerin satılması durumunda ihracat yapılabilir. Buna göre aşağıdaki durumlarda mikro ihracat söz konusu olamaz.

- Bedelsiz ürün gönderimi
- Limiti geçen ihracatlar
- Tamir amaçlı çıkışlar
- Dahilde & hariçte işleme vb. işlemler
- Sipariş ile ilgili numuneler
- Fuar ve sergi amaçlı geçici çıkışlar
- İzne tabi, kısıtlamalı, yasaklı ve denetime bağlı ürünler

Mikro ölçekli ihracata konu olmasına izin verilen bazı ürünlerde çeşitli kısıtlama ve şartlar da vardır. Örneğin ilaçlarda Sağlık Bakanlığı onayı şartı aranır. Altın ve gümüş gönderilerinde işçilik bedelini, makina parçalarında AC, DC, Watt gibi bilgileri, tekstil ürünlerinde kumaş içeriği gibi detayların belirtilmesi zorunludur. Bir de kesinlikle mikro ihracatı yapılmayan ürünler vardır. Bu ürünlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

- Odun
- Tarihi eserler
- Tütün tohumu ve fidesi 
- Kapya cinsi kırmızı biber
- Meyan kökü
- Ham lüle taşı
- Zeytinyağı
- Salep

Mikro İhracatın Avantajları Nelerdir?

Mikro ihracat avantajları olan bir ticaret modeli olduğu çin sıkça tercih edilir. Özellikle vergi ile ilgili avantajlar, girişimcilerin bu yöntemi tercih etmesinde önemli rol oynar. Örneğin mikro ihracat KDV iadesi alınabilen bir modeldir. İhracat gerçekleştikten sonra gerekli işlemler yapıldığında, söz konusu satıştan doğan KDV’nin iadesi alınabilir. 

İade dışında mikro ihracat vergi muafiyetinin de bulunduğu bir ticaret yöntemi olarak bilinir. Özellikle e-ticaret için ciddi avantajları vardır. E-ticaret ile yapılan mikro ihracat gümrük vergisi muafiyetini de beraberinde getirir. Bunlara ek olarak devletin sunduğu mikro ihracat desteklerinden faydalanabilmek de mümkündür. 

ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?

ETGB kısaca, mikro ihracat gümrük beyannamesi olarak tanımlanabilir. Bu beyanname elektronik ortamda verilir ve kâğıt çıktısına gerek yoktur. Yurt dışına satışı yapılan ürünlerin gümrük işlemlerini pratik bir şekilde halledebilmek adına yürürlüğe konmuştur. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi verebilmek için bir gümrük müşaviri ile çalışmaya gerek yoktur. Çünkü mikro ihracat beyannamesi ile ilgili işlemler, alıcılar ve göndericiler adına yetkilendirilmiş hızlı kargo operatörleri tarafından yapılır. Satıcı konumundaki firma ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait mikro ihracat sorgulama ekranı üzerinden süreci takip edebilir. 

Mikro İhracat İşlemleri ve Global Kargo Firmaları Nelerdir?

Bu ticaret yöntemini tercih ederek satış yaptığınızda, ihracat sürecinin tümünü global kargo firmaları sizin adınıza yapar. Firmanızı seçtikten sonra dolaylı temsil yetki belgesi hazırlayıp imza sirküleriniz ile birlikte teslim edersiniz. Sonrasındaki mikro ölçekli ihracat işlemlerinizde, anlaştığınız global kargo firması sizin temsilciniz olur. Mikro ihracat kargo ücretleri de firmalara göre değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla firma seçiminde bu detayı da göz önünde bulundurmanızda fayda vardır. 

UPS Mikro İhracat

UPS hem yurt içi hem de yurt dışı gönderilerin taşıma ve teslimat işlemlerini yapan global bir kargo firmasıdır. Bu doğrultuda ETGB ile yapılan gönderileri de yurt dışına taşır. Sürecin başlatılması için gerekli belgeler e-posta ile firmaya iletilir. Gönderiyi teslim almaya gelen UPS personeli ise belgelerin orijinallerini talep eder. İşlemler tamamlandıktan sonra gönderinin çıkışı yapılır. 

DHL Mikro İhracat

DHL, mikro ölçekli ihracat yapan işletmelerin tercih ettiği en popüler kargo firmalarından biridir. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi düzenleme yetkisi vardır. Hızlı bir hizmet verir ve anlaştığı firmalara, web site üzerinden beyanname sorgulama imkânı tanır. 

TNT Mikro İhracat

ETGB düzenleme yetkisi olan TNT, mikro ölçekli ihracat kapsamında satışı yapılan ürünlerin yurt dışındaki adrese ulaştırılmasını sağlar. Gerekli belgelerin firmaya ulaştırılmasından sonra gönderinin çıkış işlemleri başlatılır. Bu süreçte, beyannameye konu olan ürünlerin mikro ölçekli ihracat limitleri dahilinde olması önemli bir detaydır. 

FedEx Mikro İhracat

Mikro ihracat sürecinde tercih edilen popüler kargo firmalarından biri de FedEx’tir. FedEx, ihracatı gerçekleştiren firma adına ETGB düzenler ve bu elektronik beyanname ile ilgili tüm işlemleri tamamlar. 

PTT Mikro İhracat

Kargo konusunda Türkiye’nin en kapsamlı firmalarından biri olan PTT de mikro ölçekli ihracat gönderilerini taşıma yetkisine sahiptir. İhracata konu olan ürünlerin Türkçe ve İngilizce faturaları ile birlikte PTT merkezlerine ulaştırılması gerekmektedir. 

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Sorunuz varsa, sorunuzu buradan ekleyebilirsiniz. Sorunuz değerlendirildikten sonra en kısa sürede tarafınıza geri bildirim yapılacaktır.

Online danışmanlık hizmeti satın almak istiyorsanız buraya tıklayınız veya daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.