Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik

  • 148 01 Kasım 2023, 09:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit etmiştir. 

Belirlenen bu oranlar 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Ek
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir