Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

SGK asgari işçilik oranlarında değişiklik yaptı

  • 527 22 Mart 2023, 09:11

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in ekinde değişiklik yaptı.

Söz konusu değişiklik 22.03.2023 tarih 32140 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

Tebliğ ekleri için buraya tıklayınız.

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir