Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Sosyal Medya İçerik Üreticileri İle Uygulama Geliştiricilerinin Elde Ettiği Kazançların Vergilendirilmesi

  • 1185 19 Şubat 2024, 22:35

Sosyal medya platformlarının çeşitlenmesi, bu ağları milyonlarca kişinin kullanması bu platformlara içerik üretilmesini, akıllı telefon ve tabletler için uygulamaların geliştirilmesini gerekli kılmıştır.  Sosyal medya için içerik üreten veya mobil uygulamalar geliştiren kişiler bu platformlardan kazanç elde eder hale gelmiştir. Sosyal içerik üreticilerinin (influencer) gelirleri arasında reklam, sponsorluk ve satış gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler ve ücretli abonelik gelirleri ön plana çıkmaktadır. Akıllı telefon ve tablet uygulamalarından ise satış ve reklam gelirleri, uygulama içi satış gelirleri, abonelik ve sponsorluk gelirleri elde edilmektedir.

X, facebook, instagram, twitch, tiktok, youtube gibi sosyal medya platformları veya udemy gibi eğitim platformalrından elde edilen gelirlerin hepsi gelir vergisi uygulaması açısından “ticari kazanç” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda ticari kazanç sahibi olarak mükellefiyet kaydı, defter tutma, beyanname verme gibi birçok vergisel yükümlülüğün yerine getirilmesini gerektirmektedir. Ancak bu platformlardan gelir elde edenlerin gelirlerinin vergilendirilmesinin daha basit, anlaşılır ve uygulanabilir olmasını sağlamak amacıyla, bu gelirlerin gelir vergisinden istisna edilmesi ve belli bir tutara kadar sadece stopaj yoluyla vergilendirilmesi için 2021 yılında bir düzenleme yapılmıştı. 2022 yılında elde edilen kazançlardan başlamak üzere uygulamaya geçmiştir.

7491 sayılı Kanun ile sosyal medya içerik üreticilerinin elde ettiği kazançlara uygulanan istisnanın kapsamı genişletilmiştir. Hangi kazançlar istisna kapsamına alınmıştır, istisnadan yararlanılması için yapılması gerekenler nelerdir? Bu konuyu detaylandıracağız.

İstisna kapsamındaki gelirler

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/B maddesi uyarınca sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğine ilişkin kazanç istisnası kapsamında, yalnızca internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması suretiyle elde edilen kazançlar için istisna uygulanmaktadır. Bununla birlikte, benzer faaliyetler sosyal ağ sağlayıcısı tanımına girmeyen elektronik ortamlar üzerinden de yapılabilmektedir.

7491 sayılı Kanun ile gerçek kişilerin; internet sayfası/ sitelerinde veya herhangi bir dijital platformda metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri paylaşması; internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden eğitim, yemek tarifi, ürün tanıtımı gibi videolar paylaşması veya yine bu ortamlar üzerinden veri işleme ve geliştirme gibi içerikler paylaşmak suretiyle kazanç elde edilmesi de istisna kapsamına alınmıştır.

Böylelikle, gerçek kişilerin internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden elde edecekleri kazançlar da istisna düzenlemesinin içerisine alınarak istisnanın kapsamı genişletilmiştir.

İstisna belgesi alınmalı

İstisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak “İstisna Belgesi” almaları gerekmektedir. Bunun için vergi dairesine dilekçe ile başvuru yapılabilir.

Vergi dairesine gitmeden Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde (gib.gov.tr) bulunan “Dijital Vergi Dairesi/İnteraktif Vergi Dairesi/İşlem Başlat/Vergi İşlemleri/”Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihaz Uygulama Geliştiriciliği İstisna Belgesi Talebi Dilekçesi (GVK Mük. 20/B Maddesi)” sekmesinden online başvuru imkânı da bulunmaktadır.

Bankada ayrı bir hesap açılmalı

Başvuru sonrası alınan istisna belgesi ile Türkiye’de kurulu bankalardan birine başvurarak, istisna edilen faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği bir hesap açtırılması gerekmektedir. Mükelleflerin bankalardaki mevcut hesapları da istisna belgesinin ilgili bankaya ibrazı suretiyle, münhasıran bu faaliyetlere ilişkin hasılatın tahsili amacıyla kullanılabilir. İster yeni hesap açılsın isterse de olan hesap bu işlemlere tahsis edilsin yukarıda belirtilen faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesaplar aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.

Vergi dairesine bilgi verilmeli

Bankalarda yeni hesap açılması halinde hesap açılış tarihinden itibaren, mevcut hesabın kullanılacak olması halinde ise mevcut hesabın bu amaçla kullanılacağına dair istisna belgesinin bankaya ibraz tarihinden itibaren 1 ay içerisinde banka hesaplarına ilişkin bilgilerin (Banka adı, banka şubesi, IBAN numarası) bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı olarak bildirilmelidir. Bu bildirim “Dijital Vergi Dairesi/İnteraktif Vergi Dairesi” üzerinden online olarak yapılabilmektedir.

Banka vergi kesintisi yapacak

Bu kazançların gelir vergisinden istisna olması, vergi kesintisi (tevkifat) yapılmayacağı anlamına gelmemektedir. Yasa uyarınca bankaların bu hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaları gerekmektedir. Bu hesapta toplanan yıllık brüt hasılatın ilgili yıl itibarıyla belirlenen tutarın (2024 yılı için 3 milyon lira) altında kalması durumunda yapılacak başkaca bir işlem bulunmamaktadır. Yani bu kişiler banka tarafından %15 oranında vergi kesintisi yapılan söz konusu gelirleri için beyanname vermeyecek hatta başka gelirleri dolayısıyla beyanname vermeleri gerektiği durumda bu gelirlerini beyannameye dahil etmeyecektir.

Örneğin, 2024 yılında sosyal medya içerik üreticiliğinden elde edilen gelir toplamının 300 bin lira olduğunu varsayalım. Bu kişi tüm hasılatı, aldığı istisna belgesine istinaden açtırdığı banka hesabı aracılığıyla tahsil etmiş olsun. Hesaba yatan 300 bin lira üzerinden banka yüzde 15 oranında (45 bin lira) vergi kesintisi yapacak ve gelir elde eden kişi tarafından başkaca bir işlem yapılmayacak, beyanname vermeyecek ve başkaca bir vergi ödemeyecektir. GVK'nın 2'inci maddesinde belirtilen gelir unsurlarından yıllık beyannameye konu gelir elde etmesi halinde ise bu gelirini diğer gelirleri için vereceği yıllık beyannameye de dahil etmeyecektir.

Tüm gelirlerini yukarıda belirtildiği şekilde istisna belgesi alıp, banka aracılığı ile tahsil etmeyenler bu istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

3 milyondan fazla kazananlar

Kazanç toplamı 2024 yılı sonu itibarıyla 3 milyon lirayı aşan kişilerin ise bu istisnadan faydalanmaları mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle 2024 yılı sonu itibarıyla 3 milyon lirayı aşan kişilerin elde ettikleri gelirlerin tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmektedir. 2025 yılının mart ayında verilecek olan bu beyannamede, yüzde 15’ten başlayıp yüzde 40’a kadar artan oranlı tarifeye göre hesaplanan gelir vergisinden, bankalar tarafından ilgili yılda kesilen vergiler düşüldükten sonra kalan tutarın vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

Örneğin, 2024 yılında sosyal medyadan elde edilen yukarıda belirtilen gelirler toplamının 5 milyon lira olduğunu varsayalım. Bu kişi tüm hasılatını, aldığı istisna belgesine istinaden açtırdığı banka hesabı aracılığıyla tahsil etmiştir. Hesaba yatan 5 milyon lira üzerinden banka tarafından yüzde15 oranında (750 bin lira) vergi kesmiştir. Mükellef sosyal medya içerik üreticiliği için 2024 yılında toplam 250 bin lira gider yapmıştır.  Buna göre elde edilen brüt 5 milyon lira kazanç üzerinden 250 bin lira düşüldükten sonra kalan 4 milyon 750 bin lira gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, bankanın kestiği 750 bin lira düşüldükten sonra kalan tutar Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.

KDV’den de istisna

Yukarıda açıkladığımız şekilde vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV’den de istisna olarak değerlendirilmektedir. Yani yukarıda belirttiğimiz şekilde vergilendirilen kazançlar üzerinden ayrıca KDV hesaplanıp vergi dairesine yatırılması gerekmemektedir.

İstisna Belgesi Almadan Kazanç Elde Edenlerin Durumu

İstisna belgesi almadan kazanç elde edenler, ticari kazanç hükümlerine tabi olacaktır. Elde ettikleri tüm kazançlar üzerinden yıllık beyannameye tabi tutulacaklardır. Mükellefiyet ödevlerini zamanında yerine getirmemeleri halinde ise cezalı tarhiyatlara maruz kalacaklardır.

Sosyal medya içerik üreticileri ile uygulama geliştiricilerinin elde ettiği kazançların vergilendirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti almak veya soru sormak için buraya tıklayarak talebinizi iletebilirsiniz.

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir 

YASAL UYARI : İnternet sitemizde yer alan yazıların tüm hakları saklıdır. Ancak yazar ve site kaynağının aktif linkine yer verilerek alıntı yapılabilir. YAZILAR AYNEN YAYIMLANAMAZ. Aksi yönde eylemler hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki tazminat ve ceza hükümlerinin uygulanması için hukuki süreçler başlatılacaktır.