Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Vergiye Karşı Tepkiler kitap oldu

  • 215 26 Eylül 2022, 22:58

2008 yılından itibaren serbest mali müşavirlik yapan Ferdi Asım Hellaç iki yıllık çalışma neticesinde, Zonguldak merkez ve ilçelerinde gelir vergisi mükellefleriyle birebir mülakat tekniği ile yaptığı "Vergiye Karşı Tepkiler: Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri" adlı araştırma haziran ayında kitap olarak yayımlandı ve kitapçılarda yerini aldı.

Mali Müşavir Ferdi Asım Hellaç yaptığı açıklamada, kitabın dört bölümden oluştuğunu belirterek, "Birinci bölümde; verginin tanımı ve nitelikleri, tarihi ve teorik açıdan gelişimi, fonksiyonları ve vergilendirmeyle ilgili temel kavram ve ilkeleri, ikinci bölümde vergi ödeme gücü, vergi adaleti ve vergi adaleti ilkeleri, üçüncü bölümde ise, mükelleflerin vergi ödemesini etkileyen ve vergiye karşı tepkilerini belirleyen faktörler ile vergiye karşı tepki biçimleri yer alıyor. Araştırmanın ana bölümü olan dördüncü bölüm ise Zonguldak ili gelir vergisi mükelleflerinin vergiye karşı tepkilerinin yer aldığı bölümden oluşmaktadır.

NEDEN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

Araştırma konusu olarak neden Gelir vergisi mükelleflerini konu seçtiğini açıklayan Hellaç, şöyle devam etti:

"Gelir vergisi mükelleflerinin gelirlerinin vergilendirilmesi artan oranlı usule göre yapılmaktadır. Bu durum da gelir vergisi mükelleflerinin vergi yükünü daha çok hissetmelerine neden olmaktadır. Esnaf ve tüccarlar ticareti omuzlayan kesimdir. Bu sebeple de Zonguldak ilinde faaliyet gösteren gelir vergisi mükelleflerinin; esnaf, tüccar, müteahhit, sanayici ve serbest meslek erbabı vb. olarak faaliyet gösteren meslek gruplarının vergiye karşı tepkilerinin araştırılması ve bu tepkilerin mükelleflerin demografik özelliklerine göre nasıl bir farklılaşma gösterdiğinin ortaya konulması araştırmanın temel hedefini oluşturmaktadır.

Mükelleflerin; vergi algısı, vergi bilinci, vergi adaleti, vergi yükü, belge düzeni, vergi kaçakçılığı ve cezaları, vergi incelemesi ve diğer mükellef hakkındaki düşünceleri, vergiye karşı davranış biçimlerinin ahlaki boyutları, vergi incelemelerine duyulan güven, adil bir vergi sisteminin demokrasi inancına etkisi, vergi mevzuatı, vergi oranları, verginin karşılığı ve vergi gelirlerinin değerlendirilmesinde devlete duyulan güvene ilişkin görüşlerinin, demografik (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, meslek, mükellefiyet süresi, kazancın tespit şekli -vergilendirme- ve vergi matrahı) özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı istatistikî yöntemlerle incelendi ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirildi. Yani diğer ifadeyle vergiye karşı tepkiler çoklu boyutlarla ele alındı.

ZONGULDAK'TA BİR İLK...

Çalışmanın Zonguldak ili ve bölge açısından ifade ettiklerini de değerlendiren Hellaç şu ifadeleri kullandı:

"Bu araştırma; bölgemizde yer alan tüccar, esnaf, müteahhit, sanayici ve serbest meslek erbabı ve benzerlerinin vergiye karşı tepkilerinin çoklu boyutlarıyla derinlemesine incelenmesi yönüyle bölgemizde yapılan ilk çalışmadır. Bu yönüyle çalışma ayrıca önem kazanmaktadır. Hatta gelir vergisi mükelleflerine yönelik çeşitli boyutlara göre böyle bir çalışma ülkemizde ilk defa yapılmıştır. Böyle bir çalışma, vergiye gönüllü uyumun ve etkin bir vergileme sisteminin oluşturulması açısından Devletimize ve vergi idaresine birtakım tespit ve öneriler sunmaktadır" dedi.

Çalışmasını tamamen kendisinin finanse ettiğini belirten Hellaç, Seçkin Yayınevi'nce yayınlanan kitabının belli başlı kitapçılar ve internet mağazalarında bulunabileceğini kaydetti.

Kaynak: Değişim Medya