Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Yeminli mali müşavir ne demek? Ymm'nin görev ve sorumlulukları nelerdir?

  • 1342 14 Temmuz 2022, 21:15

Yeminli Mali Müşavir (YMM) Ne Demek?

Yeminli mali müşavir, bir şirketin mali belgelerinin doğruluğu ve düzeninden sorumludur. Muhasebe defteri tutmak haricinde mali müşavirlerin sahip olduğu tüm yetki ve sorumlulukları taşırlar. Mali müşavirden farklı olarak kendilerine tasdik yetkisi verilmiştir. Firmaların vergi, beyanname ve finansal kayıtlarının doğruluğunu devlet adına denetleme ve tasdik etme yetkileri bulunmaktadır.

Yeminli Mali Müşavir Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

- Finansal sistem ve bütçelerin yönetimini sağlamak,
- Müşteriyi satın alma, birleşme ve diğer ticari işlemler konusunda bilgilendirmek,
- Şirket sistemlerini gözden geçirmek ve risk analizi yapmak,
- Finansal rapor ve belgeleri hazırlamak,
- Yatırım kayıtlarını tutmak,
- Firmanın mali kararlarına ilişkin profesyonel görüşler sunmak,
- İç ve dış denetçilerle ilişki kurmak ve ortaya çıkabilecek mali düzensizlikleri ele almak

Nasıl Yeminli Mali Müşavir Olunur?

Yeminli müşavir olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilimler, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Bankacılık, Hukuk, Muhasebe bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Lisans eğitiminin ardından üç yıllık muhasebe stajını yapmak gerekmektedir. En az 10 yıl süreyle serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalıştıktan sonra, yeminli mali müşavirlik sınavına girip, yeminli mali müşavir ruhsatını alarak mesleki unvana hak kazanılabilmektedir.

Ayrıca 3568 numaralı Kanunda yeminli mali müşavir olmak için taşınması gereken özellikler belirtilmiştir. Söz konusu nitelikler şunlardır;

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
- En az 10 yıl süreyle serbest muhasebeci mali müşavirlik görevini gerçekleştirmiş olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak,
- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
- Mesleğin etik kurallarına aykırı davranışta bulunmamış olmak,
Yasalarda da belirtildiği gibi “...devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından” hüküm giymemiş olmak.

Yeminli Mali Müşavirde Olması Gereken Özellikler

Mevcut durumu analiz ederek, gelecekteki finansal eğilimleri doğru tahmin etme vizyonuna sahip olması beklenen yeminli mali müşavirde aranan nitelikler şunlardır;

- Dürüst olmak
- Analitik zekaya sahip olmak,
- Mevcut bilgiyi yeni bir durumda kullanma, bağlantı kurma, potansiyel sonuçları keşfetme ve yeni fikirler üretme becerisi sergilemek,
- Müzakere etme ve güçlü çalışma ilişkileri geliştirme yeteneği göstermek,
- İş takvimine uygun çalışabilmek