e -Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflere Önemli Duyuru

Admin 08 Ağustos 2018 Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları 1151 -A+
Bilindiği üzere düzenlenen tüm faturalarda (e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Kağıt Fatura) VUK’nın 230. Maddesi’nde belirtilen müşterinin ad, soyad ve adres bilgilerinin yer alması zorunluluğuna uyulması gerekmektedir.
e -Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflere Önemli Duyuru

Bununla birlikte gerek Başkanlığımıza intikal eden olaylar, gerek saha denetimleri sonucu bazı mükelleflerimizin ilgili madde hükümlerine her zaman riayet etmedikleri, ilgili alanlara anlamsız metinler girilebildiği gibi, “müşteri”, “üye”,” isimsiz” vb. ifadeler yazılmak suretiyle e-Arşiv Fatura düzenlendiği belirlenmiş olup, durum Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinde yapılan analiz çalışmaları ile de teyit edilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle mükelleflerimizin cezai işlemlerle muhatap olmamaları adına mezkur Kanunun ilgili maddesindeki düzenlemeye riayet etmeleri gerekmekte olup, mağaza çalışanlarınızca söz konusu bilgilerin eksiksiz girilmesi için gerekli uyarıların yapılması uygulamanın sıhhati için önem arz etmektedir.

Bununla birlikte, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek faturalarda vergi dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilgilerine yer verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle; vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir. Ayrıca vergi mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşterilerin satıcıya bildirdiği bilgilerin satıcı tarafından doğruluğunun sağlanması sorumluluğu bulunmadığından satıcının bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.