E-arşiv Fatura Kullanıcısının Yanlış Düzenlediği Fatura İptal Edilemez

Admin 15 Şubat 2021 Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları 1648 -A+
Gib portalı üzerinden düzenlenen e-arşiv fatura iptal edilememektedir. Düzeltme işlemi alıcıya iade faturası/gider pusulası düzenlenerek gerçekleştirilecektir.
E-arşiv Fatura Kullanıcısının Yanlış Düzenlediği Fatura İptal Edilemez

Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığının verdiği 19.06.2020 tarih 72354795-105-E.22337 sayılı özelgesine göre; malın iadesi, işlemin gerçekleşmemesi, fatura içeriğine ilişkin itiraz gibi durumlarda, esas itibariyle, alıcının mükellef olması durumunda alıcı tarafından iade faturası, mükellef olmaması halinde ise satıcı tarafından gider pusulası düzenlenmesi suretiyle işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Özelgeye göre; alıcısı tarafından iade faturası düzenlenmesi veya vergi mükellefiyeti olmayan nihai tüketiciye gider pusulası düzenlenerek iade işleminin yapılabildiği durumlarda; e-Arşiv Faturaların iptal edilmesi veya değiştirilmesi mümkün olmadığı, söz konusu faturaların geçerli olduğu, bu belgelerin muhasebe kayıtlarına, beyanlara konu edilmesi gereken hasılat belgeleri olarak dikkate alınması, iade işlemine ilişkin düzenlenen iade faturaları veya gider pusulasının da muhasebe kayıtları ve beyanlar açısından hasılat düzeltici belgeler olarak kullanılmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Mükelleflerin Gib Portalı üzerinden düzenledikleri e-arşiv faturalarının iptaline ilişkin olarak yukarıda açıklanan uygulamaya göre hareket etmeleri, herhangi bir cezalı tarhiyat veya usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalmamaları açısından önem arz etmektedir.

Özelge metni

Ferdi Asım Hellaç
SM Mali Müşavir